تعرفه خدمات اپلای

تعرفه خدمات اپلای

خدمات نگارش نامه های مکاتباتی اپلای

تراول پلن

2.300.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

استادی پلن

2.300.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

ایمیل رسمی

700.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

کاورلتر

1.800.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

رزومه یا CV

1.400.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

انگیزه نامه

2.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

Teaching Statement

2.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

Research Interest

2.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

بیانیه DEI

2.300.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

اعتراض به ریجکتی

2.300.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

ریسرچ پروپوزال

8.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

توصیه نامه

850.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

ریسرچ پلن

2.500.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

لینکداین

1.400.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

پکیج های مشاوره اپلای

مشاوره تلفنی اپلای

320.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

طراحی سایت رزومه

4.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

جلسه آزمایشی اسکایپ

550.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

تکمیل فرم‌های پذیرش

2.500.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

خدمات پذیرش و اخذ ویزا

بررسی پرونده پذیرش

 • تضمین کیفیت نگارش

مشاوره اخذ ویزا

 • تضمین کیفیت نگارش

گرفتن وقت سفارت

 • تضمین کیفیت نگارش

مشاوره مدرسه تابستانی

 • تضمین کیفیت نگارش

ثبت نام کالج

 • تضمین کیفیت نگارش
توسط
تومان