تعرفه خدمات اپلای

خدمات نگارش نامه های مکاتباتی اپلای

تراول پلن

2.800.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

استادی پلن

2.800.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

ایمیل رسمی

700.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

کاورلتر

2.200.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

رزومه یا CV

1.700.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

انگیزه نامه

2.500.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

Teaching Statement

3.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

Research Interest

2.500.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

بیانیه DEI

2.800.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

اعتراض به ریجکتی

3.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

ریسرچ پروپوزال

8.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

توصیه نامه

1.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

ریسرچ پلن

2.800.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

لینکداین

1.700.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

کاورلتر ویزا

2.800.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

فرم ATAS

7.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

پکیج های مشاوره اپلای

مشاوره تلفنی اپلای

450.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

طراحی سایت رزومه

4.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

جلسه آزمایشی اسکایپ

550.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

تکمیل فرم‌های پذیرش

7.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

درخواست نوت کانادا

1.000.000 تومان
 • تضمین کیفیت نگارش

خدمات پذیرش و اخذ ویزا

بررسی پرونده پذیرش

 • تضمین کیفیت نگارش

مشاوره اخذ ویزا

 • تضمین کیفیت نگارش

گرفتن وقت سفارت

 • تضمین کیفیت نگارش

مشاوره مدرسه تابستانی

 • تضمین کیفیت نگارش

ثبت نام کالج

 • تضمین کیفیت نگارش

خدمات پرداخت آنلاین دانشجویی

پرداخت شهریه دانشگاه

 • تضمین کیفیت نگارش

پرداخت اپلیکیشن فی

 • تضمین کیفیت نگارش

پرداخت ادمیشن فی

 • تضمین کیفیت نگارش

پرداخت یونی اسیست

 • تضمین کیفیت نگارش

ثبت سفارش فوری خدمات

توسط
تومان