slider_wo_5-845×226
slider_wo_4-845×226
Untitled-1
slid6er_wo_
پروژه رایگان
books-stack-from-top-view

تاریخچه ی آموزشی پیش از دبستان

تاریخچه و ادبیات پیشینه نگاهی به تاریخچه­ی آموزشی پیش از دبستان در جهان در ...

16 نوامبر 2018

۰

937

stack-of-sheets

بررسی نقش متغیر های اثر گذار بر انتقال تکنولوژی در صنایع کوچک

دانلود مقاله بررسی نقش متغیر های اثر گذار بر انتقال تکنولوژی در صنایع کوچک ...

3 جولای 2018

۴

4464

sticky-note

سطح تماس سیالات در مخزن

چکیده یکی از مسائل مهم در ارزیابی پتروفیزیکی مخزن تعیین سطح تماس سیالات در ...

3 جولای 2018

۰

1697

توسط
تومان