نگارش نامه مکاتباتی اپلای
research

نگارش ریسرچ پروپوزال

نگارش ریسرچ پروپوزال (research proposal) پروپوزال یا طرح تحقیقاتی یکی از مدارکی است که ...

24 مارس 2021

۰

47

۱۰۰۰۰

نگارش کورس دیسکریپشن

شرح دورس یا Course Description کورس دیسکریپشن چیست؟ کورس دیسکریپشن همان شرح دروس یا ...

14 مارس 2021

۰

86

۷۰۰۰

نگارش ایمیل مکاتباتی

نگارش ایمیل مکاتباتی اولین و مهمترین قدم برای اپلای و اخذ پذیرش تحصیلی از ...

14 مارس 2021

۰

54

۵۸۱۵۲۰۵۱

نگارش استادی پلن

 استادی پلن (study plan)  استادی پلن یا برنامه مطالعاتی چیست؟ استادی پلن خلاصه ای ...

14 مارس 2021

۰

63

۸۵۴۸۴۸۴۸۴۸

نگارش SOP

نگارش انگیزه نامه عبارت SOP مخفف Statement of Purpose می باشد  به معنای انگیزه‌نامه ...

14 مارس 2021

۰

100

۲۰۰۰۰

نگارش توصیه نامه

توصیه نامه یا ریکامندیشن توصیه نامه یا Recommendation Letter سندی است که یک توسط شخص ...

14 مارس 2021

۰

52

۸۲۱۲۵۵

نگارش کاورلتر

نگارش کاورلتر کاورلتر یا نامه پوششی می باشد، سندی است بنا به اهداف آن ...

14 مارس 2021

۰

42

۸۸۴۵۸۱۵

نگارش CV

سی وی CV چیست؟ CV مخفف عبارت «Curriculum Vitæ» است که به معنی «دوره زندگی»  تعبیر ...

14 مارس 2021

۰

49

توسط
تومان