خدمات مشاوره
آموزش مصاحبه اسکایپ برای اپلای
عناوین مقاله: مراحل گرفتن مشاوره و وقت اسکایپ آزمایشی در همیارپروژه ۱- ثبت درخواست بوسیله فرم زیر از طریق شما و ایجاد اشتراک بوسیله بخش خدمات همیارپروژه نوین۲- کارشناس ما ابتدا قبل از برگزاری جلسه، رزومه، لینک صفحه استاد و ...
عناوین مقاله: مراحل ثبت نام مدرسه تابستانی در همیارپروژه ثبت سفارش اولیه (پر کردن فرم مشاوره اولیه در آخر همین صفحه)بررسی شرایط شما توسط کارشناس بر اساس فرم درخواست اولیههماهنگی کارشناس با کاربر و دریافت اطلاعات و مشاوره اولیه مورد نیازبرآورد ...
نگارش ریسرچ پروپوزال
عناوین مقاله: نگارش ریسرچ پروپوزال در 20 روز کاریهزینه: 8,000,000 تومان نگارش ریسرچ پروپوزال در 10 روز کاریهزینه: 10,000,000 تومان نگارش ریسرچ پروپوزال در 5 روز کاریهزینه: 13,000,000 تومان مراحل نگارش ریسرچ پروپوزال در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با ...
نگارش کورس دیسکریپشن
مراحل انجام ترجمه کورس دسکریپشن در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه (پر کردن فرم زیر)2- هماهنگی کارشناس با کاربر و دریافت اطلاعات مورد نیاز و مشاوره اولیه مورد نیاز3- برآورد هزینه -> هماهنگی لازم با کاربر -> ارسال فاکتور4- پرداخت ...
نوشتن ایمیل
عناوین مقاله: نگارش ایمیل در 9 روز کاریهزینه: 700,000 تومان نگارش ایمیل در 5 روز کاریهزینه: 1,150,000 تومان مراحل نگارش نامه به استاد در همیارپروژه نوین 1- ثبت سفارش اولیه ایمیل به استاد با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت ...
نگارش استادی پلن
عناوین مقاله: نگارش استادی پلن در 9 روز کاریهزینه: 2,300,000 تومان نگارش استادی پلن در 5 روز کاریهزینه: 3,950,000 تومان مراحل نگارش استادی پلن در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
نگارش SOP
عناوین مقاله: نگارش انگیزه نامه در 9 روز کاریهزینه: 2,000,000 تومان نگارش انگیزه نامه در 5 روز کاریهزینه: 3,400,000 تومان مراحل نگارش SOP آموزشی در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
عناوین مقاله: نگارش توصیه نامه در 9 روز کاریهزینه: 850,000 تومان نگارش توصیه نامه در 5 روز کاریهزینه: 1,490,000 تومان مراحل نگارش توصیه نامه در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
نگارش کاورلتر
عناوین مقاله: نگارش کاورلتر تحصیلی در 9 روز کاریهزینه: 1,800,000 تومان نگارش کاورلتر تحصیلی در 5 روز کاریهزینه: 3,300,000 تومان مراحل نگارش کاورلتر در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت خواهد ...
عناوین مقاله: نگارش CV - رزومه در 9 روز کاریهزینه: 1,490,000 تومان نگارش CV - رزومه در 5 روز کاریهزینه: 2,490,000 تومان مراحل نگارش CV در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ...
1 2 3 4
توسط
تومان