خدمات مشاوره
نگارش ریسرچ پلن
عناوین مقاله: نگارش ریسرچ پلن در 9 روز کاریهزینه: 2,300,000 تومان نگارش ریسرچ پلن در 5 روز کاریهزینه: 3,950,000 تومان مراحل نگارش ریسرچ پلن در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
پارافرایز کردن مقاله | پارافریز مقاله
عناوین مقاله: مراحل سفارش پارافرایز مقاله در همیارپروژه 1. تکمیل فرم توسط شما 2. تشکیل گروه توسط مجموعه همیارپروژه نوین در کوتاه ترین زمان ممکن 3. بررسی پروژه توسط کارشناس و قیمت گذاری و زمانبدی 4. پرداخت هزینه و ... ...
عناوین مقاله: نگارش بیانیه آموزش در 9 روز کاریهزینه: 2,300,000 تومان نگارش بیانیه آموزش در 5 روز کاریهزینه: 3,950,000 تومان مراحل نگارش بیانیه آموزشی در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
نگارش Research Interest
عناوین مقاله: نگارش علایق تحقیقاتی در 9 روز کاریهزینه: 2,000,000 تومان نگارش علایق تحقیقاتی در 5 روز کاریهزینه: 3,400,000 تومان مراحل نگارش ریسرچ اینترست در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
مشاوره شرکت دانش بنیان
عناوین مقاله: مراحل مشاوره شرکت دانش بنیان در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه - بعد از ثبت درخواست برای شما اشتراکی متشکل از کارشناس و شما ایجاد میشود.۲- بررسی فرم درخواست توسط کارشناس و انجام هماهنگی برای توافق موضوع بحث۳- ...
ویراستاری مقاله
عناوین مقاله: مراحل ویراستاری مقاله انگلیسی در همیارپروژه 1. تکمیل فرم توسط شما 2. تشکیل گروه توسط مجموعه همیارپروژه نوین در کوتاه ترین زمان ممکن 3. بررسی پروژه توسط کارشناس و قیمت گذاری و زمانبدی 4. پرداخت هزینه و ... ...
پکیج های مشاوره گام به گام
همیارپروژه ارائه دهنده مشاوره تحصیلی در زمینه اپلای و مهاجرت تحصیلی پکیج های مشاوره گام به گام | اپلای و مهاجرت تحصیلی یکی از مهمترین تصمیمات و تاثیرگذارترین اهداف در طول زندگی متقاضیان است. در این مسیر انتخاب ها و ...
نامه اعتراض به ریجکتی ویزا
عناوین مقاله: نگارش اعتراض به رجکتی در 9 روز کاریهزینه: 2,300,000 تومان نگارش اعتراض به رجکتی در 5 روز کاریهزینه: 3,950,000 تومان مراحل اعتراض به ریجکتی ویزا در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه به همراه پرداخت هزینه (بدون پرداخت هزینه ...
نگارش Motivation Letter
عناوین مقاله: نگارش موتیویشن لتر در 9 روز کاریهزینه: 2,000,000 تومان نگارش موتیویشن لتر در 5 روز کاریهزینه: 3,400,000 تومان مراحل نگارش Motivation Letter در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
عناوین مقاله: ساخت پروفایل لینکداین در 9 روز کاریهزینه: 1,490,000 تومان ساخت پروفایل لینکداین در 5 روز کاریهزینه: 2,490,000 تومان مراحل ساخت پروفایل لینکدین در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
1 2 3 4
توسط
تومان