معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق در هلند

پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق

عناوین مقاله:

معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Wageningen هلند

رشته ها:

 • آسیب شناسی گیاهی
 • اکولوژی

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۶/۰۹

شرح موقعیت:

پاتوژن های گیاهی باکتریایی ردیابی تصدی

مجموعه تحقیقاتی فعلی ما عمدتاً حول قارچ ها و اوومیست ها می چرخد. ما قصد داریم این مجموعه را با یک برنامه تحقیقاتی متمرکز بر باکتری ها گسترش دهیم. به عنوان پاتوژن های گیاهی، باکتری ها می توانند ویرانگر باشند و کنترل آنها بسیار دشوار است. درک شیوه زندگی باکتری ها و تعامل آنها با سایر گونه های میکروبی برای ایجاد سوله در خاک و گیاهان میزبان زمینه های مطالعاتی به سرعت در حال توسعه است.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Amsterdam (VU) هلند

رشته ها:

 • علوم اجتماعی

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۶/۱۸

شرح موقعیت:

داوطلب دکتری چابکی و تاب آوری سازمان پلیس

نسل جدید افسران پلیس: سیاست و عملکرد در سازمان تحت فشار پلیس با مشکلات عمده تغییر مواجه است. تحولات جهان تاثیر زیادی بر پلیس دارد. به نوآوری تکنولوژیک، تغییرات در کار (همکاری) و خروج گسترده نسلی از کارمندان پلیس که در حال بازنشستگی هستند، و همچنین نارضایتی اجتماعی را در نظر بگیرید که به عنوان مثال، افزایش “زندگی سیاه پوستان مهم است” و رویکرد کرونا که در سازمان طنین انداز شود.

سازمان نیروی انتظامی برای مقابله با این تحولات به دنبال راهکارهای دیگری است. به عنوان مثال، آنها می خواهند افسران پلیس جدید را به گونه ای متفاوت (PO21) آموزش دهند تا هجوم گسترده کارکنان جدید به قابلیت استقرار عملیاتی را تسریع بخشند و به کارمندان با پروفایل های مختلف اجازه ورود به سازمان را بدهند تا چابکی سازمان افزایش یابد.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Amsterdam AMC هلند

رشته ها:

 • علوم بهداشت
 • علوم ارتباطات
 • روانشناسی
 • پزشکی
 • علوم رفتاری و اجتماعی
 • اقتصاد سنجی

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۷/۰۳

شرح موقعیت:

شما ابزار MiLES را با همکاری متخصصان یک سرویس بهداشت و ایمنی شغلی (Arbo Unie) و یک سرویس ادغام مجدد (Re-turn) پیاده سازی می کنید. یک کارآزمایی تصادفی کنترل شده چند مرکزی (RCT) با ارزیابی فرآیند و اقتصادی برای ارزیابی اثربخشی (هزینه) ابزار MiLES (از جمله، نوشتن برنامه METC، استخدام شرکت کنندگان در مطالعه و جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده های کمی کیفی و جامع) انجام دهید. ; مصاحبه های فردی خود را با ذینفعان مختلف، مانند پزشکان شرکت، مشاوران ادغام مجدد، کارفرمایان و کارمندان مبتلا به سرطان که در RCT شرکت داشتند، انجام دهید.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Amsterdam (UvA) هلند

رشته ها:

 • روانشناسی
 • روانشناسی بالینی

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۶/۲۰

شرح موقعیت:

موقعیت دکترا: حافظه عاطفی، نهفته، غایب یا ادغام شده در شبکه های علائم آسیب شناسی روانی

پروژه “علم جدید اختلالات روانی” چارچوب نظری و روش شناختی جدیدی را برای توضیح وجود، توسعه و نگهداری اختلالات روانی مطالعه می کند: رویکرد شبکه ای. این رویکرد با مفهوم‌سازی اختلالات روانی به‌عنوان یک سیستم ایدیوگرافیک و پیچیده از علائم متقابل پویا، که ممکن است مرزهای تشخیصی را پل بزند، از مدل‌های مبتنی بر اختلال سنتی فاصله می‌گیرد.

رویکرد شبکه ای این پتانسیل را دارد که به یک تغییر پارادایم در روانشناسی بالینی تبدیل شود: ممکن است راه های جدیدی برای تشخیص و درمان اختلالات روانی ارائه دهد. پروژه “علم جدید اختلالات روانی” توسط وزارت آموزش، فرهنگ و علوم هلند (OCW) و شورای تحقیقات هلند (کمک هزینه جاذبه NWO) حمایت مالی می شود.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Maastricht هلند

رشته ها:

 • جامعه شناسی کمی
 • علوم بهداشتی
 • جمعیت شناسی
 • اقتصاد
 • اقتصاد سنجی کاربردی
 • آمار
 • روانشناسی
 • آموزش و پرورش

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۶/۲۳

شرح موقعیت:

یک موقعیت دکترا با موضوع پیش بینی های اولیه موفقیت مدرسه

مرکز تحقیقات آموزش و بازار کار (ROA) دانشکده بازرگانی و اقتصاد دانشگاه ماستریخت به دنبال انتصاب یک داوطلب دکترا در این پروژه است: پیش بینی کننده های (اوایل) عملکرد آموزشی و مشاغل: سلامت جسمی، روانی و اجتماعی و رفتار. داوطلبان باید درک کاملی از روش های کمی داشته باشند و پیشینه قوی در علوم اجتماعی کمی داشته باشند (مانند جامعه شناسی کمی، جمعیت شناسی، علوم بهداشتی، اقتصاد، اقتصاد سنجی کاربردی، آمار، روانشناسی، آموزش و پرورش یا یک رشته مرتبط). تجربه در جمع آوری داده ها و ثبت داده ها مزیت محسوب می شود.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Utrecht هلند

رشته ها:

 • روش شناسی و آمار

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۶/۳۰

شرح موقعیت:

موقعیت دکترا در آمار – محاسبات اندازه نمونه بیزی برای کارآزمایی ها با داده های چند سطحی

تمرکز ویژه این پروژه بر روی آزمایش‌هایی با داده‌های چند سطحی است. چنین داده‌هایی زمانی اتفاق می‌افتد که سوژه‌ها درون گروه‌ها قرار می‌گیرند، یا زمانی که اقدامات مکرر در طول زمان درون افراد قرار می‌گیرد.

مدل چندسطحی (مخلوط) مدل مناسبی برای تجزیه و تحلیل چنین داده‌هایی است و محاسبات اندازه نمونه قبلی برای آزمایش‌هایی با چنین داده‌هایی بر اساس تحلیل توان آماری به طور گسترده در دسترس هستند. محاسبات اندازه نمونه قبلی برای آزمایش فرضیه های اطلاعاتی بیزی در کارآزمایی ها با داده های چندسطحی هنوز وجود ندارد.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Tilburg هلند

رشته ها:

 • حقوق

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۷/۱۷

شرح موقعیت:

پژوهشگر دکتری حقوق حفاظت از داده ها و امنیت سایبری

پروژه INTERSECT با واگذاری (بخشی از) مدیریت امنیتی پشته اینترنت اشیا به سیستم هایی که می توانند به طور مستقل با تغییرات در محیط مرجع خود سازگار شوند (و از آنها بیاموزند) نیاز به بازنگری در پارادایم های امنیتی غالب فعلی ICT را حفظ می کند. نظارت و کنترل هدف INTERSECT توسعه تکنیک‌های جدید و خودکار برای شناسایی آسیب‌پذیری‌ها در ترتیبات پیچیده سیستم‌های فیزیکی سایبری و رسیدگی به بهره‌برداری از آنها است.

هدف INTERSECT تغییر امنیت سایبری اینترنت اشیا با اتخاذ یک دیدگاه کاملاً جدید و اساسی است که در آن مدیریت امنیتی تا حد زیادی به سیستم واگذار می شود، که باید به طور مستقل سازگار باشد و در عین حال کاملاً تحت نظارت انسان باقی بماند.

درخواست پذیرش: لینک


معرفی پوزیشن تحصیلی دکتری با حقوق دانشگاه Amsterdam (HvA) هلند

رشته ها:

 • حقوق
 • پزشکی قانونی

ددلاین: ۱۴۰۱/۰۶/۲۷

شرح موقعیت:

کاندیدای ایده‌آل تحصیلات مربوطه در مقطع کارشناسی ارشد را با موفقیت به پایان رسانده است که بر فرآیند تحقیقات پزشکی قانونی، شواهد ردیابی و شواهد پزشکی قانونی متمرکز شده است و به روش‌ها و تکنیک‌های تحقیقات علمی تجربی توجه زیادی کرده است. شما همچنین دارای کیفیت تحقیقاتی قابل اثبات و تجربه با تجزیه و تحلیل داده های کمی و آمار هستید.

شما منعطف، اهل ورزش و از نظر اجتماعی ماهر هستید. شما مهارت های گفتاری و نوشتاری خوبی در هلندی و انگلیسی دارید. ترجیحاً با موضوع تحقیق خود وابستگی قابل اثباتی دارید.

درخواست پذیرش: لینک


پیشنهاد مطالعه: نگارش کورس دیسکریپشن


 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان