انواع بورسیه دانشگاه اکلاهمای مرکزی آمریکا

بورسیه دانشگاه اکلاهما

انواع بورسیه ها و کمک های مالی دانشگاه اکلاهمای مرکزی آمریکا

بورسیه دانشگاه اکلاهما | دانشگاه اوکلاهما مرکزی متعهد به ارائه شهریه مقرون به صرفه به دانشجویان ما و خانواده های خود را از سراسر جهان است. UCO دستاوردهای دانشجویی را با ارائه بورسیه دانشگاه اکلاهما و جوایز بر اساس شایستگی تحصیلی، استعداد در هنرهای زیبا یا دو و میدانی به رسمیت می شناسد و پاداش می دهد. جوایز دیگر بر اساس نیاز مالی است. دانش آموزان ممکن است واجد شرایط برای هر دو نوع جوایز باشند.

در حالی که هر بورس تحصیلی و جایزه معیارهای انتخاب منحصر به فرد خود را دارد، همه آنها پاداش دانشجویان ما که سخت کار می کنند برای حفظ استانداردهای دانشگاهی بالا، پس دادن به دانشگاه و جامعه از طریق رهبری و خدمات خود و نشان دهنده ارزش های اصلی UCO از شخصیت، مدنیت و جامعه است.

هر ساله حدود ۷۰۰,۰۰۰ دلار بورسیه به دانشجویان بین المللی اعطا می شود.

درخواست زود هنگام برای شانس بهتری برای اعطای یکی از بورسیه های رقابتی تر UCO است. بورسیه دانشگاه اکلاهما با یک * نیاز به یک نامه پوششی دارند.

بورسیه های تحصیلی برای دانشجویان بین المللی ورودی 

بورسیه پذیرش دانشجوی سال اول کارشناسی از بورسیه دانشگاه اکلاهما

شورای رهبری رئیس جمهور (PLC)

 • مبلغ: مجموع چهار سال: $۴۵,۵۰۰ ($۱۱,۳۷۵ در سال)
 • مهلت اولویت: اول ماه مه (پاییز)
 • صلاحیت ها: دانشجوی سال اول با حداقل معدل ۳٫۰، مشارکت فعال در سه یا چند سازمان دانشجویی، متقاضی هیچ ساعت اعتبار کالج یا بعد از دبیرستان را کسب نکرده است.
 • درخواست: درخواست بورسیه PLC و LOT

رهبران شورای فردا (LOT)

 • مبلغ: مجموع چهار سال: $۳۳,۰۰۰ ($۸,۲۵۰ در سال)
 • مهلت اولویت: اول ماه مه (پاییز)
 • صلاحیت ها: دانشجوی سال اول با حداقل معدل ۲٫۷۵، مشارکت فعال در دو یا چند سازمان دانشجویی و خدمات اجتماعی نشان داده شده، متقاضی هیچ ساعت اعتباری در کالج یا بعد از دبیرستان کسب نکرده است.
 • درخواست: درخواست بورسیه PLC و LOT

دانشجوی سال اول دانشمند برجسته جهانی

 • مبلغ: مجموعاً چهار سال: مجموعاً دو سال – تا ۸۰۰۰ دلار (۴۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • مدارک تحصیلی: دانشجویان سال اول با حداقل ۳٫۲۵ GPA یا SAT 1250 یا ACT26
 • تمدید: قابل تمدید با GPA تجمعی ۳٫۲۵ یا بالاتر
 • هیچ برنامه درخواستی مورد نیاز نیست، غیر قابل انباشته شدن با PLC یا LOT.

دانشجوی سال اول شایستگی جهانی

 • مبلغ: مجموع چهار سال: مجموعا دو سال – تا ۶۰۰۰ دلار (۳۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • مدارک تحصیلی: دانشجویان سال اول با حداقل ۳٫۲۵ GPA یا SAT 1250 یا ACT26
 • تمدید: قابل تمدید با GPA تجمعی ۳٫۰۰ یا بالاتر
 • هیچ برنامه درخواستی مورد نیاز نیست، غیر قابل انباشته شدن با PLC یا LOT.

دانش پژوه افتخاری جهانی

 • مبلغ: مجموع چهار سال: مجموع دو سال – تا ۴۰۰۰ دلار (۲۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • مدارک تحصیلی: دانشجویان سال اول با حداقل ۳٫۰۰ GPA یا SAT 1200 یا ACT24
 • تمدید: قابل تمدید با GPA تجمعی ۳٫۰۰ یا بالاتر
 • هیچ برنامه درخواستی مورد نیاز نیست، غیر قابل انباشته شدن با PLC یا LOT

میراث چشم پوشی غیر مقیم

 • مبلغ: تا ۱۲ ساعت اعتباری شهریه غیر مقیم در هر ترم پاییز/بهار
 • مهلت اولویت: در حال انجام
 • مدارک تحصیلی: دانشجویی که پدر یا مادر یا پدربزرگ و مادربزرگش از UCO یا دانشگاه ایالتی مرکزی فارغ التحصیل شده اند.
 • غیر انباشته با PLC دیگر، LOT و یا هر بورسیه OGA ذکر شده در بالا
 • کاربرد: میراث غیر مقیم شهریه چشم پوشی فرم درخواست

بورسیه های دانشگاه اکلاهمای آمریکا

بورسیه پذیرش انتقال در مقطع کارشناسی

بورسیه رهبری انتقال

 • مبلغ: تا ۷,۲۵۰ دلار در سال
 • مهلت اولویت: اول مارس (فقط پاییز)
 • صلاحیت ها: دانشجوی سال اول با حداقل معدل ۳٫۰، مشارکت فعال در سه یا چند سازمان دانشجویی، متقاضی دارای ساعات اعتبار کالج یا بعد از دبیرستان است.
 • درخواست: به طور مستقیم از طریق رهبری مرکزی اعمال می شود

انتقال دانشمند برجسته جهانی

 • مبلغ: مجموعاً چهار سال: مجموع دو سال – تا ۸۰۰۰ دلار (۴۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • شرایط: حداقل ۳٫۲۵+ معدل انتقال تجمعی، ثبت نام دانشجوی تمام وقت در UCO مورد نیاز است
 • تمدید: قابل تمدید با GPA 3.00 یا بالاتر، بدون نیاز به درخواست
 • غیر قابل انباشته شدن با بورس تحصیلی رهبری انتقال.

انتقال شایستگی محقق جهانی

 • مبلغ: مجموع چهار سال: مجموع دو سال – تا ۶۰۰۰ دلار (۳۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • شرایط: حداقل ۳٫۰۰+ معدل انتقال تجمعی، ثبت نام دانشجوی تمام وقت در UCO مورد نیاز است
 • تمدید: قابل تمدید با GPA 3.00 یا بالاتر، بدون نیاز به درخواست
 • غیر قابل انباشته شدن با بورس تحصیلی رهبری انتقال.

انتقال افتخار محقق جهانی

 • مبلغ: مجموعاً چهار سال: مجموعاً دو سال – تا ۴۰۰۰ دلار (۲۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • شرایط: حداقل ۲٫۷۵+ معدل انتقال تجمعی، ثبت نام دانشجوی تمام وقت در UCO مورد نیاز است
 • تمدید: قابل تمدید با معدل ۲٫۷۵ یا بالاتر، بدون نیاز به درخواست
 • غیر قابل انباشته شدن با بورس تحصیلی رهبری انتقال.

میراث چشم پوشی غیر مقیم

 • مبلغ: تا ۱۲ ساعت اعتباری شهریه غیر مقیم در هر ترم پاییز/بهار
 • مهلت اولویت: در حال انجام

 

بورسیه پذیرش تحصیلات تکمیلی

دانش آموخته ممتاز تحصیلات تکمیلی

 • مبلغ: مجموعا دو سال – تا ۶۰۰۰ دلار (۳۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • مدارک تحصیلی: ۳٫۵۰ یا بالاتر کارشناسی تجمعی GPA
 • تمدید: ۳٫۲۵ معدل یا بالاتر، ثبت نام دانشجوی تمام وقت در UCO مورد نیاز است
 • بدون برنامه مورد نیاز
 • اعتبارات بورسیه از ترم ۲ تا ۴ اعطا می شود.

دانش آموختگان شایستگی محقق جهانی

 • مبلغ: مجموعاً چهار سال: مجموعاً دو سال – تا ۴۰۰۰ دلار (۲۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • مدارک تحصیلی: حداقل ۳٫۲۵ یا بالاتر کارشناسی تجمعی GPA
 • تمدید: ۳٫۰۰ معدل یا بالاتر، ثبت نام دانشجوی تمام وقت در UCO مورد نیاز است
 • بدون برنامه مورد نیاز است
 • اعتبارات بورسیه از ترم ۲ تا ۴ اعطا می شود.

دانش آموخته تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 • مقدار: مجموع دو سال – تا ۲،۰۰۰ دلار (۱،۰۰۰ دلار در سال)
 • مهلت اولویت: ۱ نوامبر (بهار) ۳۱ مه (پاییز)
 • مدارک تحصیلی: حداقل ۳٫۰۰ یا بالاتر کارشناسی تجمعی GPA
 • تمدید: ۳٫۰۰ معدل یا بالاتر، ثبت نام دانشجوی تمام وقت در UCO مورد نیاز است
 • بدون برنامه مورد نیاز است
 • اعتبارات بورسیه از ترم ۲ تا ۴ اعطا می شود.

میراث چشم پوشی غیر مقیم

 • مبلغ: تا ۱۲ ساعت اعتباری شهریه غیر مقیم در هر ترم پاییز/بهار
 • مهلت اولویت: در حال انجام
 • مدارک تحصیلی: دانشجویی که پدر یا مادر یا پدربزرگ و مادربزرگش از UCO یا دانشگاه ایالتی مرکزی فارغ التحصیل شده اند.
 • غیر قابل انباشته شدن با سایر بورسیه های جهانی Scholar یا Award
 • دانشجویانی که قبلاً برای مدرک لیسانس اعطا شده بودند دیگر واجد شرایط نخواهند بود
 • درخواست: فرم درخواست معافیت از شهریه غیر مقیم میراث
بورسیه های دانشگاه اکلاهمای آمریکا

بورسیه باشگاه ورزشی

بورسیه دانشگاه اکلاهما | بورسیه های زیر برای هر دو دانشجویان بین المللی در مقطع کارشناسی و تحصیلات تکمیلی که مایل به فعالانه در فعالیت های ورزشی درگیر اعمال می شود. برای درخواست هر یک از این بورسیه ها فرم درخواست را تکمیل کنید.

برای تأمین بودجه مربوط به ورزش های دیگر، مستقیماً با سرمربی تماس بگیرید تا از در دسترس بودن بورسیه دانشگاه اکلاهما مطلع شوید.

بورسیه تحصیلی برای دانشجویان بین المللی فعلی

مشارکت و بورسیه رهبری

(شروع ترم دوم)

 • شرکت کننده فعال یک سازمان یا برنامه دانشجویی خانه بین المللی (مانند رفقا برانچو، CRISP یا SPICE) در طول ترم قبل (۲۵۰ دلار) (سالانه محدود به ۱۰۰ دانش آموز) **
 • خدمت به عنوان یک افسر منتخب در هیئت اجرایی شورای بین المللی دانشجویی (۱۰۰۰ دلار در سال)
 • خدمت به عنوان مدیر اجرایی یک کمیته سفیر رهبری جهانی (۸۰۰ دلار در سال)
 • خدمت به عنوان یک رئیس جمهور منتخب در یکی از سازمان های شورای بین المللی دانشجویی کشور / منطقه (۱۰۰۰ دلار در سال)
 • خدمت به عنوان رئیس یا خزانه دار تیم اجرایی شورای بین المللی دانشجویی (۲۰۰۰ دلار در سال)
 • بورسیه بین المللی Pageant (تا ۱۶۰۰ دلار در سال)

دخالت و شرایط بورسیه رهبری

*مشارکت فعال و حضور در برنامه های خانه بین المللی مورد نیاز است.

All Involvement and Leadership scholarships are non-stackable with other International House scholarships.

*همه دانشجویان بین المللی در ابتدای هر ترم فرصت خواهند داشت تا در سمیناری شرکت کنند تا در مورد چگونگی درگیر شدن در هر یک از سازمان ها و برنامه های بین المللی هاوس اطلاعات بیشتری کسب کنند.

اعداد بسته به تخصیص بودجه ممکن است افزایش یا کاهش یابد.

اشتغال

بورسیه دانشگاه اکلاهما | استخدام دانشجویان بین‌المللی می‌توانند تا ۲۰ ساعت در هفته در محوطه دانشگاه کار کنند . در مورد استخدام در محوطه دانشگاه بیشتر بدانید. اشتغال در محوطه دانشگاه.

دستیاری پژوهشی برای دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در دسترس است. آنها ممکن است نسبت به مشاغل دیگر دستمزد بالاتری ارائه دهند و همچنین تأثیر مثبتی بر رزومه شما داشته باشند.

برای مشاهده لیست موقعیت هایی که در حال حاضر در دسترس هستند، به پورتال استخدام مراجعه کرده و دانشجویان را انتخاب کنید. همچنین می توانید از طریق خدمات ناهار خوری ما (فقط پاره وقت در ادموند، اوکلاهاما) پیشنهادهای شغلی اضافی در دانشگاه پیدا کنید.


پیشنهاد مطالعه بیشتر:

نگارش کورس دیسکریپشن | نگارش ایمیل مکاتباتی | نگارش SOP | نگارش CV | نگارش توصیه نامه


طرح پرداخت

 • همه دانشجویانی که برای اولین بار وارد می شوند (دانشجویان جویای مدرک) باید در هنگام ورود و قبل از ثبت نام، مبلغ شهریه ۹۰۰۰ دلار را به UCO ارائه دهند، همانطور که در بیانیه تفاهم ذکر شده است.
 • ههر مبلغ سپرده ای که در ترم اول استفاده نشده باشد، برای مانده باقی مانده در ترم بعدی اعمال می شود.
 • پس از اتمام ترم اول، دانشجویان می توانند در طرح پرداخت ثبت نام کنند. این اجازه می دهد تا موجودی را در مقادیر کمتری در طول زمان به سه تا پنج پرداخت جداگانه پرداخت کنید.

مسکن

تخفیف ۳۵ درصدی برای ساکنین جدید که در خانه Quad – International House یا West Hall زندگی می کنند در دسترس خواهد بود و می تواند برای چندین ترم تمدید شود. درباره مسکن برای دانشجویان بین المللی بیشتر بدانید.

اطلاعات بیشتر در مورد مسکن برای دانشجویان بین المللی.

بورسیه های دانشگاه اکلاهمای آمریکا

بورسیه های بنیاد UCO

پورتال بورسیه دانشگاه اکلاهما( بورسیه UCO ) را جستجو کنید.
بورسیه دانشگاه اکلاهما | همه چیز را بررسی کنید، اما یک نکته این است که در پایگاه داده با کلمات کلیدی (به عنوان مثال – “بین المللی”) جستجو کنید. در اینجا چند نمونه از بورسیه های تحصیلی در حال حاضر در پایگاه داده وجود دارد که به طور خاص به دانشجویان بین المللی اشاره می کند:
 • بورسیه تحصیلی دیوید و کی بیکام
 • بورسیه تحصیلی جعفر فرزانه برای دانشجویان بین المللی
 • بورسیه تحصیلی پیشگام خانواده Pugh برای جغرافیا
 • بورسیه تحصیلی Ruki Ravikumar برای هنر و طراحی
 • بورسیه تحصیلی ساندرا مکی
 • بورسیه تحصیلی UCO Reading Clinic به افتخار دکتر مری مونفورت
 • بورسیه اعطایی امی رینولدز رید برای رقص
 • و …

مشاوره اپلای | ثبت اطلاعات هویتی اپلای | نگارش استادی پلن | ثبت نام آزمون GRE Subject


 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان