فرم ارزیابی وضعیت پرونده تحصیلی + مشاوره رایگان

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت درکشور روسیه

دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در روسیه

دانشگاه پاولوف (سنت پترزبورگ)

پادفک روسی دارد

تحصیل به زبان روسی وانگلیسی دارد

هزینه تحصیل وزندگی نسبت به مسکو بسیار مناسب تر است

سطح بالای آموزشی

خوابگاه در خود دانشگاه دارد

ظرفیت دانشگاه محدود

دانشگاه نووسیبیرسک

کالج انگلیسی دارد

پادفک روسی دارد

شانس قبولی بالا

هزینه زندگی نسبت به مسکو مناسب تر است

فاصله زیاد از مسکو و سنت پترزبورگ

فقط رشته پزشکی دارد

دانشگاه سماشکو (مسکو)

سطح اموزشی مناسب

آزمون ورودی نسبتا راحت

هزینه تحصیل و زندگی نسبتا بالا درمسکو

تحصیل فقط به زبان روسی

فقط رشته دندان تایید میباشد

خوابگاه در خود دانشگاه ندارد

دانشگاه لومونوسف (مسکو)

پادفک روسی دارد

تحصیل فقط به زبان روسی

هزینه تحصیل و زندگی نسبتا بالا درمسکو

فقط پزشکی و داروسازی دارد

دانشگاه سچینوا (مسکو)

کالج انگلیسی دارد

پادفک روسی دارد

آزمون ورودی ندارد

فقط رشته داروسازی تایید میباشد

هزینه تحصیل وزندگی بسیار بال

مقاله مرتبط: نوشتن استادی پلن | فاندیاب | مصاحبه با استاد خارجی

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان