لیست موسسات مورد تایید وزارت علوم برای اعزام دانشجو

لیست موسسات اعزام دانشجو

لیست موسسات اعزام دانشجو:

لیست موسسات اعزام دانشجو | در این بخش لیستی کامل شامل  ۱۵۲ موسسه از موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت علوم ایران قرار گرفته است. این لیست طبق آخرین اطلاعیه وزارت علوم مبنی بر موسسات اعزام دانشجو که مورد تایید این نهاد هستند, می باشد. مبنی بر گفته وزارت علوم این لیست در تاریخ مهرماه سال ۱۳۹۵ بروزرسانی شده است.

در لیست لیست موسسات اعزام دانشجو در سال 1395 تنها موسسات اعزام دانشجو یی که مجوز آنها تمدید شده است, قرار گرفته و از قید کردن نام و شماره موسساتی که مجوز آنها تمدید نشده و یا تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآمده, پرهیز شده است.

☑️ پیشنهاد مطالعه: 0 تا 100 تحصیل در استرالیا

لیست موسسات اعزام دانشجو

ردیف نام موسسه حوزه فعالیت شماره تماس
۱ آبتین سفیران پارس امریکا – هلند

۰۲۱ ۲۲۷۷۹۰۲۵

۲ آتیه آفرینان دانشیار قبرس شمالی – اسلواکی

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳ آتی نگر کارون انگلستان – چین -ایتالیا

۰۶۱ ۳۲۲۱۴۱۰۴

۴ آتیه داران علم و فرهنگ ترکیه – جمهوری آذربایجان

۰۲۱ ۶۶۴۲۸۱۱۳

۵ آرتا دانش بین المللی فرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۱۵۳۰۳

۶ آرتا علم سهند انگلستان- ترکیه -قبرس

۰۳۱ ۳۶۶۲۷۶۸۵

۷ آرتا علم چیستا اسکاتلند-اسلونی

۰۲۱ ۲۲۶۷۹۷۹۳

۸ آرکا دانش پارسیان اسپانیا

۰۲۱ ۲۶۷۶۱۳۳۹

۹ آرمان بارز ساعی اسکاتلند و کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۱۶۲۴۴

۱۰ آرمان پارسیان زمرد سوئیس -آلمان

۰۲۱ ۲۲۸۹۲۰۹۷

۱۱ آرمان پرشین خاورمیانه مالزی-انگلستان

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۱۲ آرمان معمار پایتخت قبرس شمالی –کانادا

۰۲۱ ۲۶۴۲۰۷۶۰

۱۳ آرین سیستم مانا ولز – روسیه

۰۲۱ ۸۸۷۲۷۹۳۶

۱۴ آزما ارتباط قرن روسیه – بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۴۳۴۷۹

۱۵ آموزشی دکتر هنری استرالیا– کویت -امارات

۰۲۱ ۲۲۴۰۰۱۱۳

۱۶ آموزشی سفیر اندیشه کانادا- اسکاتلند

۰۲۱ ۲۲۳۷۴۴۱۲

۱۷ آموزشی کاوشگران علم کانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۵۰۰۳۰۹

۱۸ آمایش دانش پارس کانادا – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۱۹ آوا مهد تدبیر ترکیه و قبرس

۰۲۱ ۶۶۵۷۳۹۵۹

۲۰ آئین گستران سبز نیوزیلند – ژاپن- استرالیا

۰۵۱۳۸۴۰۲۴۰۵

۲۱ ارغوان گستر پژوهشگران دانش آسیا ترکیه – قبرس

۰۴۱۳۳۳۷۹۸۵۶

۲۲ اریکه دانش پژوهان آلمان- ترکیه- قبرس

۰۴۱۳۳۷۲۰۷۳

۲۳ اطلاع اتریش -آلمان

۰۲۱ ۸۸۴۲۸۵۷۷

۲۴ مدت استرالیا

۰۲۱ ۴۲۹۲۰

۲۵ فرزانگان خوارزمی ایتالیا-مالزی

۰۲۱ ۶۶۵۹۷۰۷۱

۲۶ افق علم خاورمیانه انگلستان -کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۹۶۲۴۰

۲۷ امید اعزام نروژ – استرالیا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۲۸ امید راه آینده آمریکا- کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۲۸

۲۹ امین پرداز پارس آمریکا – کانادا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۹۳۳

۳۰ امین دانشجو پاسارگاد اتریش – رومانی

۰۲۱ ۲۲۱۴۰۹۳۵

۳۱ اندیشه افرینان بامدادخرد قبرس – هلند

۰۲۱ ۸۸۹۷۷۴۵۱

۳۲ اندیشه یاران جوان روسیه – بلاروس

۰۲۱ ۲۲۲۵۲۵۵۴

۳۳ ایده پردازان فکر و اندیشه فرانسه – کانادا

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۳۵۶

۳۴ ایلیاد بین الملل مشاور استرالیا– نیوزیلند- برزیل

۰۲۱ ۸۳۸۷۰

۳۵ باران اندیشه ساعی آلمان- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۳۶ بنیاد بین المللی مطالعات چین چین

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۶۰۱

۳۷ بنیاد جهانی پژوها روسیه – چین

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۷

۳۸ بنیاد گسترش دانشپذیر آلمان- اتریش

۰۲۱ ۸۸۲۸۸۲۰۰

۳۹ بین المللی رهنمود علم ایرلند -انگلستان

۰۲۱ ۸۸۰۶۳۴۲۳

۴۰ بین المللی طبا علم جمهوری آذربایجان- ترکیه

۰۴۱۳۳۳۳۶۰۰۸

۴۱ پارس افشین لهستان- سوئد

۰۲۱ ۸۸۵۷۷۶۸۶

۴۲ پارسه بین الملل آتیه ویژن آمریکا– کانادا

۰۲۱ ۴۴۴۱۴۶۷۰

۴۳ پردیسان قطعه ایرلند شمالی – فیلیپین

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۴۴ پرسا گستر ویستا تایلند– اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۴۵ پرشین پادنا آراد مالزی- هند

۰۲۱ ۸۸۲۸۹۸۸۵

۴۶ پژواک پیروان پور سینا آلمان – اتریش

۰۲۱ ۲۲۶۱۴۸۵۷

۴۷ پژوهشی وآموزشی خلاق خراسان مالزی – ترکیه

۰۵۱۳۸۴۳۷۱۷۷

۴۸ پژوهندگان عصر برنا زمرد مالزی – اتریش

۰۲۱ ۲۲۸۴۶۸۶۵

۴۹ پویندگان دانش ملل پارسه استرالیا-اسپانیا

۰۲۱ ۸۸۳۷۹۶۴۰

۵۰ پویندگان علم صارم انگلستان– آمریکا

۰۲۱ ۸۸۹۲۸۶۰۰

۵۱ پیام آوران علم وفرهنگ زمرد روسیه
۵۲ پیام آور علم و فکر اتریش- مالزی

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۱

۵۳ پیک دانش جام جم قبرس – اتریش

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۴۶۲

۵۴ پیام آور علم و نصیر آلمان – انگلستان

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۹۰۳

۵۵ پیشرو پژوهان امروز انگلستان- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۸۱۱۲۹۶

۵۶ تعالی اندیش راه دانش ایرلند شمالی – فنلاند – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۷۹۴۸۰

۵۷ تعالی دانش بلاروس -چک – ولز

۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷

۵۸ تکیه گاه دانش ایتالیا- روسیه

۰۲۱ ۸۸۲۰۷۰۹۳

۵۹ تندیس بین الملل دانش انگلستان –استرالیا – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۵۲۰۸۰

۶۰ توسعه علمی رویای پارسیان چین – آلمان- فرانسه

۰۵۱۳۸۴۵۹۲۷۳

۶۱ توسعه علوم دانشسار انگلستان – ایرلند شمالی – ترکیه

۰۲۱ ۸۸۱۰۴۷۷۶

۶۲ توسعه علوم و اعزام مدبر انگلستان –استرالیا –مالزی

۰۵۱۱ ۷۶۷۳۲۳۲

۶۳ حامیان دانشیار آمریکا -اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۹۴۵۶

۶۴ خاور میلاد اتریش – اکراین-آلمان

۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۵

۶۵ نما روسیه – بلاروس- مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۳۸۹۲۴

۶۶ دانش آفرینان رستاک ترکیه-قبرس

۰۹۱۲۵۱۶۷۱۰۹

۶۷ دانش پژوهان اورانوس آمریکا – اتریش

۰۲۱ ۸۸۳۴۵۰۲۷

۶۸ دانش پژوهان دیلمان فنلاند- سوئد- ترکیه

۰۱۳۱ ۳۲۴۵۴۸۵

۶۹ دانش پژوهان طاها قبرس- فیلیپین

۰۲۱ ۴۴۸۲۵۱۹۲

۷۰ دانش پژوهان متین مالزی

۰۲۱ ۸۸۶۷۸۵۷۳

۷۲ دانش پژوهان مهاجر ایرانشهر نیوزیلند – کانادا

۰۲۱ ۸۸۱۰۷۲۸۰

۷۳ دانش پویان آریا مجارستان – ایرلند شمالی

۰۲۱ ۲۶۷۰۵۷۵۹

۷۴ دانش گستر آدینه اسپانیا- ترکیه –ایتالیا

۰۸۳۳ ۸۳۵۷۶۴۹

۷۵ دانش گستر کوه نور اسپانیا – پرتغال

۰۲۱ ۴۴۲۷۲۴۵۰

۷۶ دانشپذیران اسپید آروین اتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۷۷ درس خانه استادان تبریز ترکیه – قبرس

۰۴۱۱ ۳۳۲۳۶۲۲

۷۸ درس خانه تابناک ایرانیان ترکیه

۰۴۴ ۳۳۴۳۱۲۱۳

۷۹ دروازه طلایی تحصیل هند

۰۲۱ ۸۸۵۲۵۳۵۱

۸۰ دنیای دانش بهنام روسیه –بلاروس – بلژیک

۰۲۱ ۶۶۵۷۱۰۲۵

۸۱ راه دانشجویان نوین آسیا مجارستان – اکراین

۰۲۱ ۲۲۲۷۰۷۲۶

۸۲ راه فرزانگان وطن قبرس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۳۶۹۵۰۰

۸۳ راهیان آئین دانش ترکیه و کانادا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۴ راهیان بین المللی جنوب مجارستان – هندوستان – بلاروس

۰۷۱۳۲۳۰۲۶۹۵

۸۵ راهیان دانش تدبیر قبرس – سوئد

۰۲۱ ۸۸۳۲۰۲۲۲

۸۶ راهیان آبی دانش استرالیا – نیوزیلند- آمریکا

۰۲۱ ۸۸۸۸۳۱۰۰

۸۷ روسانا روسیه- بلاروس

۰۲۱ ۶۶۹۰۰۶۴۱

۸۸ ره پیمایان علم و اندیشه سوئد و آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۸۹ ره جویان دانش جهان اتریش و سوئد

۰۲۱ ۲۲۲۲۶۷۷۷

۹۰ ره یاران دانش مالزی-مجارستان

۰۲۱ ۸۸۴۵۷۵۱۷

۹۱ رهپویان اوج دانش استرالیا – ایتالیا

۰۲۱ ۶۶۴۰۵۵۳۸

۹۲ رهپویان دانش زاگرس سوریه  – هندوستان – تاجیکستان

۰۶۶۱۳۲۰۴۰۰۰

۹۳ رهروان سپهر دانائی سوئیس- آمریکا

۰۲۱ ۲۶۴۰۹۷۹۲

۹۴ رهروان علم و پژوهش بلاروس- هندوستان

۰۲۱ ۸۸۵۵۵۳۸۷

۹۵ رهسپار دهکده دانش آلمان– سوئد

۰۲۱ ۸۸۹۰۲۴۰۵

۹۶ رهنمای آتیه مازند قبرس– مالزی – رومانی

۰۹۱۲۶۹۹۵۰۲۰

۹۷ رؤیای دانش هلند –نروژ- آفریقای جنوبی

۰۲۱ ۴۴۰۳۰۴۱۰

۹۸ ساختار پژوهش امید آلمان- استرالیا – لبنان

۰۷۱۳۶۲۹۲۳۱۰

۹۹ سازندگان آینده دانش ایرانیان اتریش – ایرلند

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۰۰ ساعی دانش آریا کانادا- استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۵۵۴۵۴۲

۱۰۱ سامانه ساز نام آوران دانش استرالیا – کره جنوبی-ترکیه

۰۳۱ ۳۶۶۱۲۴۱۰

۱۰۲ سپنتا ستاره اندیشه اتریش – فنلاند

۰۲۱ ۲۲۶۵۴۶۵۰

۱۰۳ سپید ستاره فدک کره جنوبی –چین

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۰۴ ستاره دانش ایرانیان فرانسه – بلژیک

۰۲۱ ۸۸۳۶۱۵۱۷

۱۰۵ سروش دانش پرشین آلمان – کانادا

۰۲۱ ۲۲۷۵۳۱۸۱

۱۰۶ سفیر صلح و فناوری آلمان و فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۲۶۴۵۸

۱۰۷ سفیران آتیه نگر شمال ترکیه- سوئد

۰۲۱ ۴۴۲۹۹۶۳۴

۱۰۸ سفیران دانش پاسارگاد اتریش –فرانسه

۰۲۱ ۲۲۰۷۶۱۰۸

۱۰۹ سیر بهار دانش هندوستان-اتریش

۰۲۱ ۸۸۷۸۶۷۵۵

۱۱۰ سیر دانش صدف اکراین – مجارستان

۰۲۱ ۸۸۷۸۱۰۶۰

۱۱۱ شبکه دانش تبریز ترکیه – جمهوری آذربایجان –قبرس

۰۴۱۱ ۳۲۹۲۰۷۰

۱۱۲ شبکه دانش فرا اطلاع ترکیه – پاکستان

۰۲۱ ۶۶۹۰۷۸۱۵

۱۱۳ شکوفا گر دانش عرشیا هند و ترکیه

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۶۰

۱۱۴ شمیم دانش آفرینان پارس آلمان – هند – قبرس

۰۷۱۱ ۶۲۷۱۳۷۶

۱۱۵ رهجویان عصر دانش هند و فرانسه

۰۲۱ ۸۸۱۹۸۰۱۴

۱۱۶ طلوع فرهیختگان ایرانیان فرانسه – کانادا

۰۲۱ ۸۸۳۰۲۱۶۹

۱۱۷ علم آموزان آلامتو هندوستان- استرالیا – مالزی

۰۸۴۲ ۶۲۲۲۲۴۷

۱۱۸ علم گستر کاوه انگلستان– آلمان – قبرس

۰۲۱ ۲۶۲۰۰۷۸۳

۱۱۹ علم گستران آران ترکیه – کانادا – ایتالیا- مالت

۰۴۴ ۳۳۴۸۳۸۱۶

۱۲۰ فراز دانش کیان مالزی – چین

۰۷۱ ۲۳۰۲۰۳۳

۱۲۱ علم و هنر میثاق اسلواکی – اتریش

۰۲۱ ۸۸۶۲۱۳۶۳

۱۲۲ فراز دانش پیمان استرالیا- کانادا

۰۳۴ ۳۲۲۲۱۰۱۲

۱۲۳ فرجاد دانشجویان مجارستان – آلمان- بلاروس

۰۲۱ ۸۸۷۵۲۵۱۷

۱۲۴ فردوسی فرا دانش ترکیه

۰۲۴۱ ۳۳۵۴۱۳۹۶

۱۲۵ ایرسافام آلمان-انگلیس- کانادا

۰۲۱ ۲۲۲۴۶۷۱۰

۱۲۶ فرهنگی و هنری ایران و استرالیا استرالیا

۰۲۱۶۶۹۰۲۵۰۰

۱۲۷ نیلوفرآبی لوتوس ایتالیا- آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۵۳۸۸۱

۱۲۸ فهیم پژوهش مریم ونزوئلا– پاکستان- ترکیه

۰۲۶۳۲۲۵۴۲۲۳

۱۲۹ کاروان علم دانش چک – اکراین

۰۲۱ ۸۸۶۰۲۸۱۴

۱۳۰ کاریار اعزام استرالیا – نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۸۴۵۰۵۸

۱۳۱ کامیاران سپهر دانش هند، مجارستان و چین

۰۷۱ ۳۶۲۸۴۷۸۷

۱۳۲ کریمان دانشگر پارسی استرالیا – انگلستان – مالزی

۰۳۴۱ ۲۴۷۳۰۲۴

۱۳۳ کندودانش آوران سام کانادا- استرالیا – نیوزلند

۰۱۱۳۵۳۶۵۳۵۵

۱۳۴ کوچ گستر اندیشه اتریش – فنلاند

۰۲۱ ۸۸۶۹۸۸۹۴

۱۳۵ کوثر فردای سپاهان سوئیس –انگلستان – فرانسه

۰۳۱۱۲۳۶۱۲۷۳

۱۳۶ گذرگاه علم واندیشه هندوستان– آلمان

۰۲۱ ۲۲۲۲۷۵۹۷

۱۳۷ پردیس آریانا چین و امریکا

۰۲۱ ۲۲۵۵۲۶۳۱

۱۳۸ گوهر اندیشان قلم ترکیه – مالزی – کانادا

۰۴۱۳۳۳۰۷۴۳۶

۱۳۹ مدرسان نوین تهران مالزی – چین

۰۲۱ ۲۲۷۰۲۴۷۲

۱۴۰ مدیریت مشاوره آریا استرالیا- نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۲۴۰۴۴۵

۱۴۱ کسری کانادا- آمریکا

۰۲۱ ۲۲۰۲۲۸۲۲

۱۴۲ مشاوران برتر نامی آپادانا استرالیا-آلمان

۰۵۱۳۸۴۶۰۲۳۱

۱۴۳ ویستا توسعه امیرکبیر اسکاتلند – اسلوونی

۰۲۱ ۸۸۷۸۰۱۵۴

۱۴۴ مشاورین تحصیلی فرناس ایرلند شمالی – کانادا

۰۲۱ ۸۸۰۶۰۵۵۵

۱۴۵ مشاورین یاران کاوشگر استرالیا –نیوزیلند

۰۲۱ ۸۸۶۴۱۵۱۸

۱۴۶ مدیریت کیان اندیشه مجارستان – ترکیه- قبرس

۰۲۱ ۲۲۲۵۶۵۰۸

۱۴۷ نادین کاوش کوشیار اتریش – ایتالیا – بلاروس ۰۵۱۳۷۶۶۲۳۶۴
۱۴۸ نگین مهاجر آسیا انگلستان–اتریش- مالزی

۰۷۱۳ ۶۳۶۴۱۵۶

۱۴۹ نهضت پیشگام پاسارگارد مالزی -کره جنوبی

۰۲۱ ۶۶۹۴۱۶۴۷

۱۵۰ وزین دانش سپاهان مالزی- اسپانیا – آلمان

۰۳۱۳ ۲۲۲۸۹۱۸

۱۵۱ همای دانش ایرانیان اسپانیا– قبرس

۰۲۱ ۴۴۰۷۹۹۳۴

۱۵۲ یگانه سفیران دانش ایتالیا و آلمان

۰۲۱ ۲۲۶۶۵۰۷۰

لیست موسسات اعزام دانشجو در سال 1395


پیشنهاد مطالعه: لندینگ فی کانادا | اپلیکیشن فی اسکیل ورکر کانادا


 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان