خدمات نگارش تخصصی
ویراستاری مقاله
عناوین مقاله: مراحل ویراستاری مقاله انگلیسی در همیارپروژه 1. تکمیل فرم توسط شما 2. تشکیل گروه توسط مجموعه همیارپروژه نوین در کوتاه ترین زمان ممکن 3. بررسی پروژه توسط کارشناس و قیمت گذاری و زمانبدی 4. پرداخت هزینه و ... ...
نامه اعتراض به ریجکتی ویزا
عناوین مقاله: نگارش اعتراض به رجکتی در 9 روز کاریهزینه: 3,000,000 تومان نگارش اعتراض به رجکتی در 5 روز کاریهزینه: 5,200,000 تومان مراحل اعتراض به ریجکتی ویزا در همیارپروژه ۱- ثبت سفارش اولیه به همراه پرداخت هزینه (بدون پرداخت هزینه ...
نگارش Motivation Letter
عناوین مقاله: نگارش موتیویشن لتر در 9 روز کاریهزینه: 2,500,000 تومان نگارش موتیویشن لتر در 5 روز کاریهزینه: 4,500,000 تومان مراحل نگارش Motivation Letter در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
عناوین مقاله: ساخت پروفایل لینکداین در 9 روز کاریهزینه: 1,700,000 تومان ساخت پروفایل لینکداین در 5 روز کاریهزینه: 3,000,000 تومان مراحل ساخت پروفایل لینکدین در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
نگارش ریسرچ پروپوزال
عناوین مقاله: نگارش ریسرچ پروپوزال در 20 روز کاریهزینه: 8,000,000 تومان نگارش ریسرچ پروپوزال در 10 روز کاریهزینه: 10,000,000 تومان نگارش ریسرچ پروپوزال در 5 روز کاریهزینه: 13,000,000 تومان مراحل نگارش ریسرچ پروپوزال در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با ...
نگارش کورس دیسکریپشن
مراحل انجام ترجمه کورس دسکریپشن در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه (پر کردن فرم زیر)2- هماهنگی کارشناس با کاربر و دریافت اطلاعات مورد نیاز و مشاوره اولیه مورد نیاز3- برآورد هزینه -> هماهنگی لازم با کاربر -> ارسال فاکتور4- پرداخت ...
نوشتن ایمیل
عناوین مقاله: نگارش ایمیل در 9 روز کاریهزینه: 700,000 تومان نگارش ایمیل در 5 روز کاریهزینه: 1,300,000 تومان مراحل نگارش نامه به استاد در همیارپروژه نوین 1- ثبت سفارش اولیه ایمیل به استاد با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت ...
نگارش استادی پلن
عناوین مقاله: نگارش استادی پلن در 9 روز کاریهزینه: 2,800,000 تومان نگارش استادی پلن در 5 روز کاریهزینه: 4,800,000 تومان مراحل نگارش استادی پلن در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
نگارش SOP
عناوین مقاله: نگارش انگیزه نامه در 9 روز کاریهزینه: 2,500,000 تومان نگارش انگیزه نامه در 5 روز کاریهزینه: 4,500,000 تومان مراحل نگارش SOP آموزشی در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
عناوین مقاله: نگارش توصیه نامه در 9 روز کاریهزینه: 1,000,000 تومان نگارش توصیه نامه در 5 روز کاریهزینه: 1,700,000 تومان مراحل نگارش توصیه نامه در همیارپروژه 1- ثبت سفارش اولیه با پر کردن فرم زیر (بدون پرداخت هزینه سفارشی ثبت ...
1 2 3
توسط
تومان