اوکراین
خروج ایرانیان مقیم اوکراین
راه های خروج ایرانیان مقیم اوکراین از مرز های لهستان و رومانی خروج ایرانیان مقیم اوکراین | در پی حمله ارتش روسیه به کشور اوکراین در بامداد ۵ شنبه ۵ اسفند ۱۴۰۰ بسیاری از هموطنان ایرانی ساکن در کشور اوکراین ...
توسط
تومان