خدمات پرداختی سفارت کانادا
۹۰۰۰۹

پرداخت هزینه گواهی پذیرش کبک (CAQ) کانادا

پرداخت هزینه گواهی پذیرش کبک (CAQ) کانادا گواهی پذیرش کبک که به CAQ معروف ...

16 ژانویه 2021

۰

21

۸۰۰۰

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی ویزای کانادا (My CIC)

پرداخت هزینه اپلیکیشن فی ویزای کانادا همانطور که می دانید ویزای کانادا را می ...

11 ژانویه 2021

۰

34

۹۰۰۰

پرداخت هزینه لندینگ فی کانادا یا حق اقامت دائم کانادا (RPRF)

پرداخت هزینه لندینگ فی کانادا یا حق اقامت دائم (RPRF) یکی از معروف ترین ...

8 ژانویه 2021

۰

44

۰۱-Recovered

پرداخت اپلیکیشن فی اسکیل ورکر کانادا (Application Fee)

پرداخت اپلیکیشن فی (Application Fee) برنامه اسکیل ورکر کانادا برنامه اکسپرس انتری (Express Entry) ...

4 ژانویه 2021

۰

38

خدمات پرداختی سفارت آمریکا
۹۰۰۵۵۵

پرداخت SEVIS Fee | پرداخت سویس فی

پرداخت SEVIS Fee هر فردی که قصد ادامه تحصیل در آمریکا را داشته باشد، ...

22 ژانویه 2021

۰

23

توسط
تومان