ثبت‌نام مقالات و کنفرانس‌ها
پرداخت هزینه چاپ مقاله
عناوین مقاله: مراحل پرداخت هزینه پذیرش مقاله در مجله های بین المللی در همیارپروژه ۱٫ تکمیل فرم توسط شما۲٫ تشکیل گروه توسط مجموعه همیارپروژه نوین در کوتاه ترین زمان ممکن۳٫ گرفتن قیمت ارز مورد نظر۴٫ بررسی اطلاعات حساب مقصد جهت ...
پرداخت هزینه کنفرانس خارجی
عناوین مقاله: مراحل پرداخت هزینه کنفرانس خارجی در همیارپروژه ۱٫ تکمیل فرم توسط شما۲٫ تشکیل گروه توسط مجموعه همیارپروژه نوین در کوتاه ترین زمان ممکن۳٫ گرفتن قیمت ارز مورد نظر۴٫ بررسی اطلاعات حساب مقصد جهت پرداخت۵٫ پرداخت امن در کمترین ...
توسط
تومان