سوئیس
بورسیه دکتری فلسفه، موسیقی و تاریخ بورسیه تحصیلی حاضر در مقطع دکتری در رشته هایی نظیر فلسفه، موسیقی، تاریخ  می باشد که توسط دانشگاه بازل سوئیس ارائه شده است. ارزش این بورسیه مطابق با حقوق پرداختی به دانشجویان دکتری در ...
بورسیه علوم کامپیوتر دانشگاه فناوری فدرال زوریخ سوئیس ( ETH)  برای مقطع دکتری بورسیه علوم کامپیوتر سوئیس | دانشگاه زوریخ برای دانشجویان بین المللی خود بورسیه تحصیلی جدیدی را در مقطع دکتری در رشته علوم کامپیوتر ارائه داده است. این ...
بورسیه تحصیلی دولت سوئیس دولت سوئیس اسکالرشیپ هایی را برای سال تحصیلی ۲۰۲۰-۲۰۲۱ در مقاطع دکتری، پسادکتری و فرصت های پژوهشی برای همه رشته ها و مقطع ارشد برای رشته های هنر ارائه داده است. معیارهای انتخاب دانشگاه ها براساس ...
1 2
توسط
تومان