اسپانیا
تحصیل دوره زبان اسپانیایی
تحصیل دوره زبان اسپانیایی در اسپانیا زبان اسپانیایی با بیش از ۸۵۰ میلیون نفر کاربر در رده سوم از پرطرفدارترین زبانها قرار دارد و امروزه در ۲۶ کشور دنیا به عنوان زبان مادری منصوب شده است. این زبان در برخی ...
معرفی بورسیه های تحصیلی در اسپانیا ۱- بورسیه استانی اسپانیا این بورسیه فقط مختص متقاضیانی است که در استان مربوطه تحصیل می کنند و برای هزینه های زندگی و حمل و نقل در اسپانیا در نظر گفته شده است. شرایط ...
توسط
تومان