آزاد کردن مدرک
آزاد کردن مدارک تحصیلی
یکی از دغدغه های دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، بحث کارهای خروج از کشور و دریافت مدارک داخلی جهت پذیرش در دانشگاه مقصد می باشد.  در این پست سعی میشود بعضی از قوانین و ...
1 2
توسط
تومان