[yith_wcwl_add_to_wishlist]

محاسبه شیمی

دسته: , , آخرین بروز رسانی: 2 فوریه 2020
قیمت محصول

2,000 تومان

جزئیات بیشتر

کد محصول

9804339

تعداد صفحه

45

فرمت

word

کد ویرایشگر

209

قوانین استفاده

توضیحات مختصر محصول
محاسبه شیمی

توضیحات پروژه محاسبه شیمی

۱- با استفاده از معادله فاز بخار نقره مذاب مطلوبست محاسبه گرمای نهان تبخیر نقره در دمای جوش و نرمال آن (۲۱۴۷k) ؟ و سپس محاسبه کنید اختلاف ظرفیت حرارتی نقره مذاب و نقره بخار ؟

۲- ظرفیت حرارتی فولاد آهن مذاب به اندازه ۱۰٫۵۵ ژول بر درجه از ظرفیت حرارتی آهن بخار بیشتر است . گرمای نهان تبخیر فولاد آهن مذاب در دمای ۱۶۰۰°c برابر با ۳۵۸kg است و فشار بخار آهن مذاب در ۱۶۰۰°c برابر ۵٫۱۳×۱۰-۵atm است مطلوبست تبیین معادله فشار بخار آهن مذاب بر حسب دما ؟
حل )

حال برای بدست آوردنH 0 ∆ (ثابت معادله) :

: بنابراین
حال برای محاسبه Lnp از معادله فوق بر حسب T انتگرال می گیریم .

۳- در فشار atm1 سدیم درc 97.8° ذوب شده و گرمای نهان ذوب آن ۶۳۰cal/mal بوده و حجم ویژه آن نیز به اندازه تغییر می کند . نقطه ذوب سدیم را در فشار atm11 حساب کنید .

(حل

۴- فنری در فشار atm1 در دمای ۶۹۳٫k ذوب و در دمای ۱۱۸۱٫k می جوشد . گرمای نهان ذوب این فنر در دمای جوش و گرمای نهان تبخیر آن در دمای جوشش می باشد . با توجه به تعادل مذاب و بخار این فلز و با فرض آنکه ظرفیت حرارتی یک مول از این فنر در سه حالت جامد – مایع و بخار تقریباً برابر باشد ،‌فشار بخار این فنر در دمای ۱۰۰۰°c بدست آورید .

با توجه به رابطه داریم : (R=2cl/mol.k)

حل)

۵- فشار بخار اشباع NaCl در دمای ۴۷۸k برابر با ۰٫۳۰۴۵atm و در دمای ۵۲۰k برابر با ۰٫۹۳۱۰atm مطلوبست محاسبه نقطه جوش طبیعی آن ؟
در نقطه جوش ،‌فشار بخار با فشار محیط ( یک اتمسفر ) برابر است :

حل)

در نقطه جوش ،‌فشار بخار با فشار محیط ، یک اتمسفر برابر است :

۶- دانسیته سرب جامد و مایع در دمای ذوب نرمال آن (۳۲۷°c) به ترتیب ۱۰٫۶۵ , ۱۰٫۹۴ گرم بر سانتی متر مکعب است . مطلوبست محاسبه فشاری که باید بر سرب اعمال کرد تا دمای ذوب آن ۲۰°c افزایش یابد . ( جرم اتمی سرب ۲۰۷ می باشد ) ؟

حل)

۷- فشار بخار روی بصورت دو رابطه زیر داده شده است . کدام معادله مربوط به روی جامد است ؟

حل)

دمای نقطه سه گانه
دمایی که خمیر از نقطه سه گانه مثلاً k500 را در نظر بگیرید و در هر یک از معادله قرار دهید

پل فشار معادله II از معادله I می باشد پس طبق نمودار معادله II برابر مایع و معادله I برابر جامد است .
۸- فشار بخار Co2 جامد در زیر نقطه سه گانه (-۵۶٫۲°c) از رابطه زیر پیروی می کند .

گرمای نهان ذوب Co2 8330 ژول است مطلوب است محاسبه فشار بخار Co2 در ۲۵°c (R=2)

حل)

۹- فشار بخار فلزی در حالت جامد از رابطه پیروی می کند اگر دمای نهان ذوب این فلز ۲۰۰۰ کالری بوده و cp آن در سه حالت جامد ،‌مذاب ، بخار تقریباً یکسان باشد ،‌گرمای نهان تبخیر این فلز چند کیلو کالری است R=2cal/mol k .

حل)

۱۰- شخصی به وزن ۱۲۵ پوند ،‌یک جفت کفش اسکی روی یخ پوشیده است که پهنای تیغه آن ۰٫۰۲ اینچ و طول آن ۴ اینچ است . تعیین کنید حداقل دمای یخ چقدر باشد تا این شخص بتواند روی یخ اسکی بازی کند ؟ در دمای صفر درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر دانسیته یخ و آب به ترتیب ۰۹۹۸ , ۰۹۱۷ گرم بر سانتی متر مکعب است. (۱atm=14.696 psisg=32.174ft/s2)

حل )

۱- سیستمی شامل Fe(s) , Fe304(s) , H2(g) , H2o(g) تحت فشار کل یک اتمسفر در تعادل است درجه آزادی این سیستم :
الف) صفر است ب) دو است ج) یک است د) سه است

۲- فشار بخار فنری در حالت مذاب از رابطه ای به فرم پیروی می کند اختلاف بین ظرفیت حرارتی یک مول از این فلز در دو حالت بخار و مذاب
الف) صفر اس ب) تابعی به فرم a+bt است ج)a+bt+ct-2 است د) مقدار ثابتی می باشد

۳- سیستم Na2o(s) – Na(g) – O2(g) – Na(l) در تعادل کامل ترمودینامیکی چند درجه آزادی دارد ؟
الف) یک ب)دو ج)سه د)صفر

۴- فشار بخار مس مذاب به صورت مقابل می باشد در صورتی که گرمای نهان ذوب مس ۱۲۹۷۰j باشد ، گرمای نهان تصعید مس بر حسب kj به کدام یک از اعداد زیر در دمای ۱۵۰۰°c نزدیک تر است ؟
الف) ۳٫۳۴٫۴۷ ب) ۳۳/۰۹۳ ج)۳/۸٫۹۶ د)۳/۵٫۹۹

۵- در نقطه جوش طبیعی آهنی (Tb=3330k) تغییرات فشار بخار آهن مذاب با درجه حرارت ۳٫۷۲×۱۰ اتمسفر بر درجه کلوین است گرمای نهان تبخیر آهن عبارت است از :
الف) ۳۴۳kg ب) ۳۳۴kg ج)۴۳۳kg د) ۸۲kg

۶- جرم ویژه آب در حالت مایع و یخ می باشد . در صورتیکه فشار روی یخ به ده اتمسفر برسد نقطه ذوب آن به (-۰٫۰۸) درجه سانتیگراد می رسد . تغییرات انتروپی ذوب یخ چند )مول کلوین / ژول) است ؟
الف) ۲٫۱ ب) ۱۸٫۵۸ ج)۸٫۸ د)۸۸

۷- فشار بخار منگنز را بر حسب میلی متر جیوه در ۱۶۰۰°c حساب کنید . گرمای نهان تبخیر منگنز ۵۳٫۷ کیلو کالری بر مول و نقطه جوش آن ۲۰۹۵°c می باشد R=1.987cal/mol k
الف) ۰٫۴۹mmHg ب)۴۹mmHg ج)۳۷٫۲۳mmHg د)۸۶٫۲۵mmHg

سایت همیارپروژه نوین

۸- وزن مخصوص سرب جامد و مذاب به ترتیب است . محاسبه نمایید فشاری که باید اعمال شود تا نقطه ذوب آن ۲۰°c افزایش یابد . نقطه ذوب طبیعی سربc ° ۳۲۷و وزن اتمی آن ۲۰۷ می باشد و گرمای ذوب سرب است . ۱ cl = 41.3atm.cm3

الف) ۷۲٫۵atm ب) ۲۹۹۵atm ج)۱۵۵۰atm د)۱۲۳۷atm

۹- گرمای نهان تبخیر منگنز ۵۳٫۷ cal/mol نقطه جوش آن ۲۰۹۵°c می باشد . با فرض اینکه گرمای نهان تبخیر مستقل از دما باشد ،‌فشار بخار منگنز در دمای ۱۶۰۰°c چقدر است ؟
الف) p=0.05atm ب) p=1.05atm ج) p=1.5atm د) ۰٫۰۲atm

۱۰- تغییر حالت قلع سفید به قلع خاکستری در ۱۳°c انجام می شود و دارای می باشد . چنانچه فشار خارجی به ۱۰۰atm افزایش یابد دمای این تغییر حالت چه مقدار تغییر می کند ؟ وزن مخصوص قلع خاکستری و قلع سفید به ترتیب است وزن اتمی قلع ۱۱۹ می باشد .

الف) ۶°c افزایش می یابد ب) ۰٫۶°c افزایش می یابد ج) °c 6 کاهش می یابد د) ۰٫۶°c کاهش می یابد

تمارین دانش های گازی

۱- تغییر انرژی آزاد استاندارد واکنش زیر را در دمای k° ۱۰۰۰ محاسبه کنید ؟

در چه دمایی Kp=1 می باشد ؟

با توجه به واکنش های فوق می توانci ∆ واکنش اصلی را بدست آور :

با توجه به اینکه ∆°a=-RThnkp لذا :

۲- گاز برومید لیتیم طبق معادله زیر تجزیه می شود :
هرگاه گاز فوق را در فشار ثابت یک اتمسفر حرارت دهیم رچه دمایی فشار جزئی لیتیم به۵- ۱۰اتمسفر می رسد .

۳- تعیین کنید هر گاه یک مول So2 و نیم مول Co2 هر یک با فشار یک اتمسفر در دمای k 1000 واکنش دهند و مخلوط تعادلی از O2 , So2 , So3 بوجود آید ،‌چه مقدار گرما آزاد خواهد شد ؟

همیارپروژه نوین

پیشنهاد:

شیمی تجزیه

الیاف پتروشیمی

اندازه گیری پتانسیل شیمیایی، فشار بخار

نمایش بیشتر
دیدگاه های کاربران
دیدگاهتان را با ما درمیان بگذارید
تعداد دیدگاه : 0 امتیاز کلی : 0.0 توصیه خرید : 0 نفر
بر اساس 0 خرید
0
0
0
0
0

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “محاسبه شیمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قیمت محصول

2,000 تومان