کشاورزی

نمایش 1–12 از 221 نتیجه

 • اثر اقلیمی – خاکی بر مبنای محصول بذر اسفرزه ،بارهنگ و پسیلیوم

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • اثر باکتری های تثبیت کننده نیتروژن بر جوانه زنی زیره سبز

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • اثر فرسایش بر حاصل خیزی زمین

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • اثرات تنش شوری بر جنبه های مورفولوژیکی و عملکرد دو رقم کلزا

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پروژه با موضوع دیسک

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • ارزیابی مدلهای زمانی پیشرفت بیماری بلایت فوزاریومی سنبله گندم

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پروژه چغندرقند

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • استاندارهای علامت SMV برای وسائل نقلیه و ادوات کشاورزی

  12,000 تومان تعداد فروش : 0
 • شرایط هم اقلیمی گندم و جو و تعیین مناسبترین تاریخ کشت

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • بررسی پروژه کاشت غلات و تناوب در استان خراسان (شهرستان بجنورد)

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • بررسی نحوه بیمه باغات

  6,000 تومان تعداد فروش : 0
 • امکان سنجی بازیابی و تولید مواد با ارزش از ضایعات کشاورزی

  3,000 تومان تعداد فروش : 0