ویرایشگر

نمایش 1–12 از 6979 نتیجه

 • پرسشنامه استاندارد تعامل اجتماعی

  4,000 تومان 3,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد منزلت هویت تحصیلی واز و ایزاکسون (۲۰۰۸)

  5,000 تومان 4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد خود تنظیمی انگیزشی ولترز

  2,000 تومان 1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد مهارت بین فردی فترو و همکاران (۲۰۰۰)

  5,000 تومان 4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سلامت اجتماعی کییز (۲۰۰۴) ۲۸ سوالی

  4,000 تومان 3,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سازگاری تحصیلی بیکر و سریاک (۱۹۸۴)

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد غنی سازی شغلی ۱۸ سوال محقق ساخته

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد شفقت ورزی به خود نف (۲۰۰۳)

  4,000 تومان 3,200 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد استرس دوران دانشجویی گادزلا ۱۹۹۱

  2,500 تومان 2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ویژگی شخصیتی کارآفرینان ایرانی کردنائیج و همکاران

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس دلبستگی بزرگسالان هازن و شیور (۱۹۸۷)

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سبک دلبستگی هازان و شیور (۱۹۸۷) ۱۵ سوالی

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0