مدیریت

نمایش 1–12 از 507 نتیجه

 • پرسشنامه سنجش نگرش به سازمان – ترستون

  3,000 تومان 2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی مسلش – دانشجویان

  3,000 تومان 2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه موانع خلاقیت سازمانی

  3,000 تومان 2,400 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه عملکرد مالی سازمان های دولتی

  4,000 تومان 3,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه بررسی اثربخشی دوره ضمن خدمت

  4,000 تومان 3,200 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سنجش میزان بهره وری در سازمان

  3,000 تومان 2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ظرفیت مدیریت دانش

  2,000 تومان 1,000 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس چهار عاملی عدالت سازمانی

  3,000 تومان 2,100 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ارتقای عملکرد سازمانی

  4,000 تومان 3,200 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه رفتارهای ضدشهروندی سازمانی

  4,000 تومان 2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه رفتارهای ضد تولید

  4,000 تومان 2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه مدیریت دانش پاتریک

  3,000 تومان 2,200 تومان تعداد فروش : 0