مدیریت

نمایش 1–12 از 526 نتیجه

 • پرسشنامه انگیزش شغلی براساس تئوری انگیزش – بهداشت هرزبرگ

  2,200 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس رضایت شغلی وود و همکاران

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس عشق به برند آلبرت

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کننده اسپرولز و کندل

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه هویت برند میل و اشفورث

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه اعتیاد به کارWART

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

  3,300 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه نگرش مصرف کنندگان و شرکت ها در قبال حمایت از مصرف کلین

  3,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سنجش رضایتمندی از داروخانه

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران

  3,500 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر

  1,500 تومان تعداد فروش : 0