علوم اجتماعی

نمایش 13–24 از 1060 نتیجه

 • پرسشنامه استاندارد سواد مالی دانشجویان

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد هیجان های تحصیلی پکران ۴۳ سوالی

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • جامعه پذیری کارکنان در بدو خدمت و تأثیر در نگهداشت پلیس

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • رضایت زناشویی

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • ویژگی جوان مسلمان

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • تفاوتهای نژادی

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • روانشناسی ازدواج

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد کیفیت حسابرسی

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد تله های زندگی یانگ

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه نگرش دانشجویان نسبت به رشته تحصیلی و آینده شغلی

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سلامت روانی کیز (۲۰۰۲) فرم کوتاه (۱۴ سوالی)

  3,000 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0