علوم اجتماعی

نمایش 1–12 از 1469 نتیجه

 • پرسشنامه مادی گرایی و فرا مادی گرایی اینگلهارت

  3,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه میزان سیاسی بودن فرد بایرنز

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس رضایت شغلی وود و همکاران

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه تربیت شهروندی

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس قوم گرایی مصرف کننده شیمپ و شارما (CET)

  3,300 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه محیط گروهی در ورزش کارن و همکارن ۱۹۸۵

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سبک زندگی والس

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه باور، نگرش و رفتار مصرف کنندگان نسبت به تبلیغات اینترنتی ولین و همکاران

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس عملکرد خانواده تاویتیان و همکاران (FFS)

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس هیجان خواهی آرنت

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس درجه بندی خود و همسالان گلو و گلو (PSRS)

  2,900 تومان تعداد فروش : 0