علوم اجتماعی

نمایش 1–12 از 920 نتایج

 • پرسشنامه بیش فعالی و اتیسم

  رایگانتعداد فروش : 0
 • ادبیات پایان نامه استرس شغلی

  15,000 تومان 7,500 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه اثربخشی ارزیابی عملکرد لاری و همکاران

  3,500 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استرس شغلی الیوت

  3,000 تومان 1,500 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه خودکارآمدی عمومی شرر

  3,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سنجش میزان اجتماعی شدن دانش آموزان

  2,000 تومان 1,000 تومانتعداد فروش : 0
 • مقیاس درجه بندی تشخیص اختلال سلوک (فرم معلمان)

  3,000 تومان 1,500 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه اعتماد به نفس مصرف کننده

  4,000 تومان 2,000 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه اجتناب یانگ

  2,500 تومان 1,500 تومانتعداد فروش : 1
 • پرسشنامه فرسودگی تحصیلی برسو

  3,000 تومان 1,700 تومانتعداد فروش : 0
 • مقیاس کیفیت خدمات سروکوآل پاراسورامان و همکاران (SERVQUAL)

  3,200 تومان 1,500 تومانتعداد فروش : 0
 • پرسشنامه تاثیر اینترنت بر جامعه پذیری (اجتماعی شدن) افراد

  3,000 تومان 1,500 تومانتعداد فروش : 0