روانشناسی

نمایش 1–12 از 1148 نتیجه

 • اثربخشی آموزش تحلیل روابط متقابل برتنظیم شناختی هیجان و اضطراب دانش آموز

  40,000 تومان 35,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج پرسشنامه افسردگی

  30,000 تومان 23,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد حمایت اجتماعی ادراک شده ۱۲ سوالی MSPSS

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد خودکنترلی رزنبام ۳۶ سوالی

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد پرخاشگری باس و پری ۲۹ سوالی

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد آزمون رفتارهای پرخطر ۴۶ سوالی

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی گلمن( ۲۰۰۱ )

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سنجش هوش هیجانی- مایر و سالووی ۳۳ سوالی

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی ۷۲ سوالی

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد رضایت تحصیلی دانشجویان

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد رضایت شغلی اسمیت، کندال و هیولین (۱۹۶۹)

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا

  3,500 تومان 2,500 تومان تعداد فروش : 0