روانشناسی

نمایش 1–12 از 1554 نتیجه

 • مقیاس تشخیص افراد در معرض خودکشی

  1,900 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس افسردگی کودکان تیشر و لانگ (CDS) فرم کودک و والدین

  4,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سبک های اسنادی سلیگمن و همکاران (ASQ)

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ارزیابی سلامت روان کودکان و نوجوانان ۶ تا ۱۴ ساله (CSI- 4 ) براساس (DSM-IV)

  900 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس دلبستگی به خدا بک و مک دونالد

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استرس شغلی ویلیام دایر

  1,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سبک های یادگیری

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه توانایی شهودی آگور

  1,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ذهنیت های طرح واره ای

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه خشم در کودکان

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس ادراک کودک از والدین در ایران (POPS)

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس و جان

  1,900 تومان تعداد فروش : 0