روانشناسی

نمایش 1–12 از 1596 نتیجه

 • پرسشنامه اقدام برای رشد فردی روبیتچک و همکاران

  تومان3.900 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد ساختار قدرت در خانواده

  تومان3.900 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی

  تومان3.900 تعداد فروش : 0
 • مقیاس فشار و سختی ادراک شده (RPE) بورگ ۱۹۸۲

  تومان2.900 تعداد فروش : 0
 • آزمون گروهی شکل های نهفته GEFT

  تومان3.200 تعداد فروش : 0
 • آزمون اندریافت موضوع در کودکان C.A.T

  تومان3.200 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه شادی کارکنان نصر اصفهانی

  تومان3.200 تعداد فروش : 0
 • سیاهه خشم نواکو (AI) (مقیاس پرخاشگری نواکو)

  تومان2.900 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سنجش آگاهی افراد درباره بیماری های مقاربتی

  تومان2.900 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه عادتهای مطالعه (PSSHI)

  تومان2.200 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه میزان بی ثباتی ازدواج (احتمال طلاق)

  تومان2.200 تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه پرخاشگری (AQ)

  تومان2.200 تعداد فروش : 0