اقتصاد

نمایش 1–12 از 407 نتیجه

 • مقیاس عشق به برند آلبرت

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه بازارگرایی نرور و اسلاتر

  2,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سبک های تصمیم گیری مصرف کننده اسپرولز و کندل

  2,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه وابستگی عاطفی به برند تامسون و همکاران

  3,300 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه مهارت های فروش رنتز و همکاران

  3,500 تومان تعداد فروش : 0
 • مقیاس تشابه برند توسعه یافته دیسای و کلر

  1,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه برندسازی داخلی

  3,500 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه شخصیت برند آکر

  2,200 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ویژگی های شغلی

  2,200 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه عوامل موثر بر فرار مالیاتی

  3,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه قدرت اجتماعی برند

  4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه امید به اشتغال

  4,000 تومان تعداد فروش : 0