انسانی

نمایش 1–12 از 4257 نتیجه

 • پکیج پرسشنامه های رفتار سازمانی در سازمان های آموزشی

  13,000 تومان 11,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد چند بعدی سالمندی موفق در ایران

  5,000 تومان 3,700 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد اعتماد سازمانی توسط هوی، گیج و تاتر (۲۰۰۶)

  5,000 تومان 3,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه رهبری فضیلت گرای مدیران مدارس وانگ و هکت ۲۰۱۵

  5,000 تومان 4,700 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد رهبری فضیلت گرا وانگ و هکت ۲۰۱۵

  5,000 تومان 3,900 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد ارزیابی عملکرد سازمانی معلمان و دبیران مدارس

  5,000 تومان 4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد تاب آوری تحصیلی ساموئلز ۲۰۰۴

  5,000 تومان 3,700 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه سنجش یادگیری سازمانی معلمان گارسیامورالس و همکاران

  5,000 تومان 3,700 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد خود توسعه ای معلمان پرالت (۲۰۰۸)

  5,000 تومان 4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه ارزش فرهنگی جمع گرایی- فرد گرایی تریاندیس و گلفند

  5,000 تومان 4,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پکیج پرسشنامه های سلامت اجتماعی کییز

  15,000 تومان 13,000 تومان تعداد فروش : 0
 • پرسشنامه استاندارد هویّت تحصیلی دانشجویان (ISAII) آریانپور

  3,000 تومان 2,400 تومان تعداد فروش : 0