انتخاب درست
فاقد تصویر شاخص
 - طی نیازسنجی به عمل آمده بخش جدید و پر متقاضی “راهنمای علمی و فنی خرید تجهیزات پزشکی“ در پاسخ به درخواست مکرر مخاطبان گرامی با معرفی دو دستگاه اتوکلاوهای بیمارستانی و ECG رونمایی می‌شود. ابتدا چند صفحه‌ای توسط گروه ...