فشارسنج
فاقد تصویر شاخص
حتماً تا به حال به این موضوع فکر کردهاید که هر یک از تجهیزات پزشکی که در بیمارستانها و مراکز درمانی مورد استفاده قرار میگیرند چه کسانی اختراع کردهاند؟ و یا این که چه اتفاقاتی منجر به اختراع یک وسیله ...
فاقد تصویر شاخص
فشار خون (بالا که از آن به عنوان قاتل خاموش یاد می­شود)، علائم مشخص و مشهودی ندارد. از طرفی به گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر سه نفر در جهان یک نفر در معرض عوارض ناشی از فشار خون بالا ...