تلگرام
۷۵۸۰۰۷۴
جمعی از دانشجویان علم و صنعت بهشهر - علم و فناوری بهشهر که از این دانشگاه فارغ التحصیل شده اند به دور هم گرد آمدند و سعی دارند کسب و کارهای جدیدی ایجاد کنند و یا حداقل کاریابی هایی را ...
Untitled-11
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش علوم پایه بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه علوم پایه همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
Untitled-10
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش علوم انسانی بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه علوم انسانی  همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
Untitled-9
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش شبیه‌سازی و پیاده سازی بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه شبیه‌سازی و پیاده سازی همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین ...
Untitled-8
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش تایپ و ترجمه بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه تایپ و ترجمه همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه ...
Untitled-6
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی مکانیک بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه مهندسی مکانیک  همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
Untitled-5
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی کامپیوتر بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه مهندسی کامپیوتر همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
Untitled-4
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی صنایع بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه مهندسی صنایع  همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
Untitled-3
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی برق بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه مهندسی برق  همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
Untitled-2
پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی عمران بعد از ارسال رزومه از طریق بخش همکاری با ما سایت همیارپروژه یا ایمیل hamyarprojehh@gmail.com، در کانال دریافت پروژه مهندسی عمران  همیارپروژه در زیر عضو شوند و بدین وسیله از پروژه های ...
1 2