سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

مهندسی شیمی
۱۳۹۶۸۶۷۷۵۰_design-expert
نرم افزار تحلیل و طراحی آزمایش های شیمی به همراه جزوه آموزشی DOE (مخفف Design of experiments و به معنی طراحی آزمایش ها) عبارتست از ایجاد تغییرات هدفمند در ورودیها یا مشخصه های یک فرآیند بمنظور مشاهده و تست تغییرات ...
what-contentqqqqqqq-works
معرفی الگوریتم ژنتیک و مفاهیم اولیه آن بررسی مسئله مسیریابی وسیله نقلیه با الگوریتم ژنتیک محققان با مشاهده خصوصیات سیستم های طبیعی و تامل در این که طبیعت چگونه مشکلات خود را حل می کند به فکر تقلید از روش ...
۹
تعیین سطح تماس سیالات در مخزن یکی از مسائل مهم در ارزیابی پتروفیزیکی مخزن تعیین سطح تماس سیالات در مخزن می باشد. تعیین موقعیت دقیق سطح تماس آب و نفت  و سطح تماس نفت و گاز  از پارامترهای مهم در ...
۹
چکیده یکی از مسائل مهم در ارزیابی پتروفیزیکی مخزن تعیین سطح تماس سیالات در مخزن می باشد. تعیین موقعیت دقیق سطح تماس آب و نفت  و سطح تماس نفت و گاز  از پارامترهای مهم در عملیات تکمیل چاه می باشد. ...
۹
چکیده یکی از مسائل مهم در ارزیابی پتروفیزیکی مخزن تعیین سطح تماس سیالات در مخزن می باشد. تعیین موقعیت دقیق سطح تماس آب و نفت  و سطح تماس نفت و گاز  از پارامترهای مهم در عملیات تکمیل چاه می باشد. ...
۹
چکیده یکی از مسائل مهم در ارزیابی پتروفیزیکی مخزن تعیین سطح تماس سیالات در مخزن می باشد. تعیین موقعیت دقیق سطح تماس آب و نفت  و سطح تماس نفت و گاز  از پارامترهای مهم در عملیات تکمیل چاه می باشد. ...
filereader
رفتار یک المان تک فازی در محیط با پوشش ضد خورنده توسط آب در جریان (بالا دست) (اسامی نویسندگان) جزییات مقاله: دریافت شده در ۲۰ ژانویه ۲۰۱۲٫ دریافت فرم در ۲۹ آگوست ۲۰۱۲٫ پذیرفته شده در ۲۱ سپتامبر ۲۰۱۲ لغات ...
توسط
تومان