برق مخابرات
wave_science_electromagnetic_electric_sinusoid_sinusoidal-512
پدیده انتشار امواج الکترو مغناطیسی و منابع تولید آن مبدلهای قدرت سوئیچینگ بدلیل مزیتهای زیادی که دارند، محبوبیت زیادی پیدا کرده اند و به عنوان جزء اصلی هر نوع دستگاهی که نیاز به تغذیه دارد، بکار می روند. اما با ...
sdf
فهرست مطالب: فصل اول- معرفی شرکت رایان تک صنعت ۱-۱ معرفی ۱-۲ نمایندگی ها ۱-۲-۱ تجهیزات اتوماسیون ۱-۲-۲ تجهیزات ابزار دقیق و اندازه گیری ۱-۳ خدمات ویژه ۱-۴ زمینه های کاری ۱-۴-۱ اتوماسیون ۱-۴-۲ مدیریت بهینه انرژی ۱-۵ پروژه های ...