کنکور دکتری
pencil-exam-6837137
MSRT  مخفف واژه Ministry of Science Research and Technology می باشد. در حقیقت آزمونی برای ازریابی سطح زبان انگلیسی دانشجوبان در دوره دکتری می باشد. این آزمون توسط وزارت علوم و فناوری ایران برگزار می شود که تنها در داخل ...
computer-science1
مطابق با انتشار دفترچه انتخاب رشته میتوان میزان ظرفیت تمامی دانشگاه های کشور که دانشجوی دکتری علوم کامپیوتر را پذیرا هستند را به صورت زیر برای سال ۹۴-۹۵ به صورت زیر داشت: که میتوان ظرفیت روزانه تعداد تمامی دانشجویانی که ...