داده کاوی
دانلود جزوه دست نویس درس داده کاوی ببه زبان فارسی درس داده کاوی در اکثر شاخه های کامپیوتر و علوم کامپیوتر در مقطع ارشد تدریس می شود و در این بخش یک جزوه دست نویس را به دوستان علاقه مند ...
datamining
تهیه محیط استخراج داده سازمان ایده آل سازمانی است که مشتری را در مرکز عملکردهای خویش قرار داده و اعمال خود را با اثرات بلند مدت آنها بر روی ارزش مشتری اندازه‌گیری می‌کند. در این سازمان آرمانی، تصمیمات تجاری براساس ...
datamining
ذخیره سازی داده ها، پردازش تحلیلی آنلاین و داده کاوی این فصل با تشریح انواع مختلف داده های موجود آغاز می شود و سپس در مورد نیازهای ذخیره‌سازی داده  ها از منظر داده کاوی بحث کرده و سپس معماری و ...
datamining
کاربرد داده کاوی در بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری فصل اول: داده کاوی چیست؟ فصل دوم: چرخۀ تعالی داده کاوی؟ فصل سوم: روش های داده کاوی فصل چهارم: کاربرد داده کاوی در بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری فصل ...
datamining
فصل اول: داده کاوی چیست؟ فصل دوم: چرخۀ تعالی داده کاوی؟ فصل سوم: روش های داده کاوی فصل چهارم: کاربرد داده کاوی در بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری فصل پنجم: ذخیره سازی داده ها، پردازش تحلیلی آنلاین و داده ...
datamining
  فصل اول: داده کاوی چیست؟ فصل دوم: چرخۀ تعالی داده کاوی؟ فصل سوم: روش های داده کاوی فصل چهارم: کاربرد داده کاوی در بازاریابی و مدیریت ارتباط با مشتری فصل پنجم: ذخیره سازی داده ها، پردازش تحلیلی آنلاین و ...
datamining
داده کاوی چیست  و چرا آن را به کار می بریم؟ بسیاری از فروشگاه ها پس از گذشت سال های متمادی از آغاز فعالیت، هنوز مشتری وفادار خود را دارند، این وفاداری تصادفی نیست چرا که اداره کنندگان این فروشگاه ...
datamining
  فصل اول این فصل مفاهیم و روش هایی پایه‌ای را برای داده‌کاوی معرفی می‌کند از جمله یک فرایند داده‌کاوی و تکنیک‌های رایج داده‌کاوی. همچنین  بسته‌ها، توابع و نماهای فعالیتی آن برای داده‌کاوی ارائه خواهند شد در پایان برخی از ...
client-questionnaires-graphic-design-icons
پروژه به کارگیری روش KNN در کلاسبندی داده ها و پیدا کردن بهترین K برای کلاسبندی بهینه  پروژه درس بازشناسی الگو در رشته مهندسی پزشکی در دانشکده برق دانشگاه تربیت مدرس توصیف ساده ای از فهرست مطالب این پروژه در ...