ناباروری
فاقد تصویر شاخص
از نظر متخصصان علوم ناباروری (Infertility)، زوجی نابارور هستند که اگر ۱۲ ماه پس از تصمیم جهت داشتن فرزند علیرغم انجام فعالیت جنسی طبیعی و بدون استفاده از روش های پیشگیری، باردار نشوند. البته این تعریف مربوط به شرایطی است ...
توسط
تومان