سلامت روان
فاقد تصویر شاخص
تاثیر بوی خوش گل در سلامت انسان محققان عنوان می کنند عطر گل ها موجب تحریک قشر جلویی مغز که منطقه مرتبط با حل مشکلات و برنامه ریزی است، می شود. عطر گل ها و گیاهان رنگارنگ دارای فواید زیادی ...
توسط
تومان