سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

حسابداری
wp-post-track-cover
آثار اجرای استاندارد بین المللی مالی (IFRS) مالیات بر درآمد و شیوه افشاء آن در ایران روند تجارت فعلی و دهکده جهانی ایجاد شده قطعا نیاز به زبان مشترکی دارد به نام حسابداری، که این زبان مشترک نیازمند استانداردهای یکپارچه ...
new1
دانلود فایل مقاله حسابداری مدیریت استراتژیکی موضوع: مقالات ترجمه شده / حسابداری سال انتشار(میلادی): ۲۰۱۲ وضعیت: تمام متن منبع انتشار اصل مقاله: School of Management and Languages, Heriot-Watt University, Edinburgh چکیده: علیرغم تاریخچه ی سی ساله اش، حسابداری مدیریت استراتژیکی ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این استاندارد باید با توجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکارگرفته شود. هدف‌ ۱  .     هدف‌ این‌ استاندارد تجویز رویه‌هایی‌ است‌ که‌ واحد تجاری‌ با بکارگیری‌ آنها اطمینان‌ می‌یابد داراییها بیش از مبلغ بازیافتنی منعکس نمی‌شود. یک‌ دارایی‌، در صورتی‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این استاندارد باید با توجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود.   هدف استاندارد حسابداری ۳۱ ۱  .   هدف این استاندارد، تجویز نحوه حسابداری داراییهای نگهداری شده برای فروش و نحوه ارائه و افشای عملیات متوقف ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این استاندارد باید باتوجه به ”مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف استاندارد حسابداری شماره ۳۰ ۱ .    هدف این استاندارد، تجویز ضوابط تعیین و ارائه سود هر سهم، به منظور بهبود قابلیت مقایسه عملکرد واحدهای تجاری مختلف ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهای حسابداری“ مطالعه و بکار گرفته شود. هدف استاندارد حسابداری شماره ۲۹ فعالیتهای ساخت املاک ۱ .    هدف این استاندارد تجویز روشهای حسابداری درآمد و مخارج مرتبط با فعالیتهای ساخت املاک است. موضوع ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این استاندارد باید باتوجه به ” مقدمه‌ای بر استانداردهاى حسابدارى “مطالعه و بکار گرفته شود. هدف استاندارد حسابدارى شماره ۲۸ فعالیتهاى بیمه عمومى‏ ۱ .    هدف این استاندارد تجویز روشهاى حسابدارى براى حق‌بیمه، خسارت و مخارج تحصیل بیمه‌هاى عمومى مستقیم و اتکایى ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ .      بکارگیری‌ این‌ استاندارد در حسابداری‌ طرحهای‌ مزایای‌ بازنشستگی‌ الزامی‌ است‌. ۴ .      این‌ استاندارد در مورد طرحهای‌ دیگری‌ از قبیل‌ بیمه‌ بیکاری‌ و خدمات‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۶ فعالیتهای‌ کشاورزی‌ این‌ استاندارد باید باتوجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌ “مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. دامنه‌ کاربرد ۱ .        کاربرد این‌ استاندارد در حسابداری‌ موارد زیر الزامی ‌است‌، مشروط‌ بر اینکه‌ به‌ فعالیت‌ کشاورزی‌ مربوط‌ باشد : الف ‌.    داراییهای‌ ...
seo-araclari-ve-seo-analiz-araclari-bigbilisim
این‌ استاندارد باید با توجه‌ به‌ ” مقدمه‌ای‌ بر استانداردهای‌ حسابداری‌“ مطالعه‌ و بکار گرفته‌ شود. مقدمـه‌ استاندارد حسابداری‌ شماره‌ ۲۵ گزارشگری‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف ۱ .    هدف‌ این‌ استاندارد، تجویز مبانی‌ گزارشگری‌ اطلاعات‌ مالی‌ بر حسب‌ قسمتهای‌ مختلف‌ یک‌ واحد ...
1 2 3 10
توسط
تومان