فروشگاهی
Screenshot-(553)
طراحی سایت فروشگاه مواد و لوازم شیمیایی تکین آزما توسط گروه همیارپروژه انجام شد. طراحی سایت این فروشگاه بر پایه php انجام شده و در آن تمام چیزهایی که یک فروشگاه نیاز دارد اعمال شده است. طراحی و استایل دهی ...
Screenshot-(514)
طراحی منحصربه فرد شرکت یا موسسه حرف آخر نوین به وسیله گروه همیارپروژه نوین گامی دیگر برای پشیبرد کسب و کار های جوان شد. طراحی این سایت بسیار زیبا و ساده است. رنگ بندی فوق العاده به وسیله گروه طراحان ...
Screenshot-(488)
گروه همیارپروژه نوین در این پروژه طراحی سایت، یک طراحی متفاوت و ساده دیگری را ارائه کرد که با قیمت فوق العاده یک موسسه علوم پزشکی در قائمشهر دارای سایتی زیبا کرد. در این سایت نمایش ساده ای از یک ...
Screenshot-(449)
نمونه طراحی سایت فوق العاده طراحی سایت فروشگاه آیدی کالا یک مدل بسیار عالی است که میتواند کاربردهایی همپای سایت دیجیکالا را به همراه داشته باشد. گروه همیارپروژه در این پروژه سعی کرده اند که هم از نظر ظاهری و ...
Screenshot-(525)
نمونه طراحی سایت فوق العاده طراحی سایت فروشگاه تجهیزات پزشکی مدیکیار یک مدل بسیار عالی است که میتواند کاربردهایی همپای سایت دیجیکالا را به همراه داشته باشد. گروه همیارپروژه در این پروژه سعی کرده اند که هم از نظر ظاهری ...