معدن
resume-hamyarprojeh.ir
کارشناس ارشد مهندسی معدن کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام است انجام پروژه های اکتشاف ژئوشیمیایی(تعیین حد آستانه و آنومالی های ژئوشیمایی با روش های نوین فرکتال، EDA، شاخص غنی شدگی و ....) تهیه نقشه های ژئوشیمیایی انجام پروژه های ...
resume-hamyarprojeh.ir
کارشناس ارشد مهندسی معدن کارهایی که توسط کارشناس قابل انجام هست طراحی فنی و اقتصادی معادن روباز بار نرم افزار های Datamine ، GEMCOM ، Whittle و NPV Scheduler و ... طراحی سیستم های سنگ شکنی و حمل و نقل ...