سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

کم مویی سر
فاقد تصویر شاخص
ژل و قرص فیناستراید در درمان طاسی موی مردانه ســابقه و هــدف : فیناســتراید مهارکننــده تیــپ II آنــزیم ۵ آلفاردوکتــاز مــیباشــدکــه باعــث کــاهش مقــادیر دهیدروتستوسترون شده و در درمان طاسی موی مردانه مؤثر است. در این مطالعه اثر فیناستراید موضعی ...
فاقد تصویر شاخص
در آزمایشی روی موش، محققین دانشگاه سان فرانسیسکو کشف کرده اند که سلول های «T‌» تنظیمی به طور مستقیم سلول های بنیادی موجود در پوست را برای افزایش رشد طبیعی مو تحریک می کنند. کشف راه حلی جدید برای افزایش رشد ...
توسط
تومان