چاقی
فاقد تصویر شاخص
با صنعتی شدن جوامع بشری و افزایش مشغله های روزافزون افراد و در نتیجه رغبت کمتر و فرصت اندک برای تمرینات ورزشی و درمان چاقی از یکسو و نیز ترویج غذاهای لذیذ اما پرکالری وعمدتا با قند و چربی بالا ...
1 2 3 4
توسط
تومان