سبد خرید
0

سبد خرید شما خالی است.

مالاریا
فاقد تصویر شاخص
ساخت واکسن مالاریا در مطالعه بین المللی که در خصوص کربوهیدرات موجود در سطح انگل مالاریا صورت گرفته است، به این موضوع پی برده اند که کربوهیدرات موجود در سطح انگل مالاریا نقش بسیار مهمی در توانایی انگل برای آلودگی ...
توسط
تومان