لکنت زبان
فاقد تصویر شاخص
لکنت زبان از مهمترین و متداول ترین اختلالات تکلمی است که معمولا در دوران خردسالی و از سنین ۲ تا ۴ سالگی آغاز می شود و به این دلیل پدیده ای خاص دوران کودکی است. در سنین ۶ تا ۷ ...
توسط
تومان