سینوزیت
۰q0a7167
مدیکیار - رییس انجمن عفونی اطفال ضمن تشریح انواع سینوزیت، علائم و عوارض بروز این بیماری را توضیح داد. به گزارش خبرگزاری مدیکیار به نقل از ایسنا، دکتر محمدرضا بلورساز ، درباره انواع سینوزیت، علائم و عوارض آن، گفت: سینوس‌ها فضاها ...