آسم
فاقد تصویر شاخص
علمی و فرهنگی » بهداشت     اولین ترموپلاستی؛ نخستین بار درمان بیماران مبتلا به آسم مقاوم نخستین بار درمان بیماران مبتلا به آسم مقاوم و اولین ترموپلاستی در سطح کشور زیر چتر حمایتی بیمارستان مسیح دانشوری با حضور دکتر ...
JobInterview1
مدیکیار - محققان کانادایی تی‌شرت هوشمندی ارائه داده‌اند که پتانسیل تشخیص بیماری‌های تنفسی و نظارت بی وقفه بر وضعیت تنفسی افراد مبتلا به آسم، آپنه خواب یا بیماری انسداد ریوی مزمن را دارد.   چالش پیش روی دانشمندان دانشکده علوم و ...
توسط
تومان