ترکیه
tz7n-7vqceaq86dprdnzag
آزمون ورود به دانشگاه های ترکیه 🇹🇷  دیپلم تومر (Tömer) یکی از معتبر ترین و رسمی ترین آزمون های ترکیه برای دریافت اقامت تحصیلی در ترکیه می باشد. این آزمون زیر نظر مستقیم موسسه تومر در آنکارا و دانشگاه قاضی ...
توسط
تومان