رده تحصیلی
woo-checkout-field-editor-hamyarwp-400×400-Recovered
اپلای ارشد مجدد اپلای ارشد مجدد | از آنجایی که دوره ارشد یک دوره پژوهش محور است، پیدا کردن یک استاد برای اپلای در این مقطع امری اجتناب ناپذیر است. پس از پیدا کردن یک استاد راهنما، توصیه می شود ...
۷۰۵۵۵
فرآیند فرصت تحقیقاتی خارج از کشور فرآیند فرصت تحقیقاتی خارج از کشور دانشجویان دکتری | از جمله برنامه هایی که در مقطع دکتری و در تمامی رشته های دانشگاهی در داخل کشور برای دانشجویان دکتری قرار می گیرد، فرصت مطالعاتی ...
توسط
تومان