نگارش استادی پلن
slider-1
نحوه نگارش یک استادی پلن بعد از پذیرش در یک دانشگاه یا کالج کانادا برای درخواست ویزای دانشجویی باید یک استادی پلن ارائه دهید. استادی پلن به معنی برنامه درسی است که در آن توضیحاتی راجع به دلایل خود برای ...
توسط
تومان