موسسات اعزام
۶۶۶
اعزام دانشجو به خارج از کشور امروزه اپلای و تحصیل در خارج از کشور یکی از چالش های پیش رو برای اکثر دانشجویان و خانوداه های آنها می باشد. در این بین موسسات اعزام دانشجو بسیاری به وجود امده اند ...
۸f61f37cb5d055ada274e8547bb16077
در این بخش لیستی کامل شامل  ۱۵۲ موسسه از موسسات اعزام دانشجو مورد تایید وزارت علوم ایران قرار گرفته است. این لیست طبق آخرین اطلاعیه وزارت علوم مبنی بر موسسات اعزام دانشجو که مورد تایید این نهاد هستند, می باشد. ...
توسط
تومان