آزاد کردن مدرک
qw888
آزادسازی مدرک تحصیلی یکی از دغدغه های دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی ایران تحصیل کردند نحوه آزادسازی مدرک تحصیلی برای مهاجرت و اپلای است. دانشجویانی که در دانشگاه های دولتی تحصیل کرده اند باید به تعداد سالهایی که از ...
۱۴۹۳۳۳
نحوه دریافت مدارک تحصیلی از دانشگاه ها : مدارک دانشگاهی بطور کلی شامل ریزنمرات و دانشنامه می باشد که مراحل خاصی بسته به نوع دانشگاه و نوع مدرک برای آزادسازی آن باید طی شود به عنوان نمونه آزاد سازی مدارک دانشگاه ...
ImageHandler.ashx
یکی از دغدغه های دانشجویانی که قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور را دارند، بحث کارهای خروج از کشور و دریافت مدارک داخلی جهت پذیرش در دانشگاه مقصد می باشد.  در این پست سعی میشود بعضی از قوانین و ...
توسط
تومان