کانال های تلگرام دانشجویی اشتراک پروژه
Untitled-11

گروه تلگرام دانشجویان دانشکده علوم پایه | گروه تلگرام پروژه علوم پایه

گروه تلگرام پروژه علوم پایه پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش علوم پایه بعد ...

6 سپتامبر 2016

۰

566

Untitled-10

گروه تلگرام دریافت پروژه علوم انسانی | گروه تلگرام پروژه علوم انسانی

گروه تلگرام پروژه علوم انسانی پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش علوم انسانی بعد ...

6 سپتامبر 2016

۰

527

Untitled-9

گروه تلگرام دریافت پروژه کد نویسی | گروه تلگرام پروژه برنامه نویسی

گروه تلگرام پروژه برنامه نویسی پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش شبیه‌سازی و پیاده ...

6 سپتامبر 2016

۰

456

Untitled-8

گروه تلگرام دریافت پروژه تایپ و ترجمه | گروه تلگرام تایپ و ترجمه

گروه تلگرام تایپ و ترجمه پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش تایپ و ترجمه ...

6 سپتامبر 2016

۱۲

5702

Untitled-6

گروه تلگرام دریافت پروژه مهندسی مکانیک | گروه تلگرام پروژه مکانیک

گروه تلگرام پروژه مکانیک پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی مکانیک بعد از ...

6 سپتامبر 2016

۰

1080

Untitled-5

گروه تلگرام پروژه مهندسی کامپیوتر | گروه تلگرام پروژه رشته کامپیوتر

گروه تلگرام پروژه مهندسی کامپیوتر گروه تلگرام پروژه مهندسی کامپیوتر | پژوهشگران و متخصصین ...

6 سپتامبر 2016

۰

1746

Untitled-4

گروه تلگرام مهندسی صنایع | گروه تلگرام پروژه صنایع

گروه تلگرام پروژه صنایع پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی صنایع بعد از ...

6 سپتامبر 2016

۰

1275

Untitled-3

گروه تلگرام دریافت پروژه مهندسی برق | گروه تلگرام پروژه مهندسی برق

گروه تلگرام پروژه مهندسی برق پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی برق بعد ...

6 سپتامبر 2016

۰

1298

Untitled-2

گروه تلگرام دریافت پروژه مهندسی عمران | گروه تلگرام پروژه مهندسی عمران

گروه تلگرام پروژه مهندسی عمران پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش مهندسی عمران بعد ...

6 سپتامبر 2016

۰

713

Untitled-1

گروه تلگرام دریافت پروژه فنی مهندسی | گروه تلگرام پروژه مهندسی

گروه تلگرام پروژه مهندسی پژوهشگران و متخصصین محترم در بخش فنی مهندسی بعد از ...

5 سپتامبر 2016

۰

402

توسط
تومان