روش ایجاد انگیزه در دانش آموزان نسبت به ریاضی

ایجاد انگیزه در دانش آموزان طوری که با اشتیاق پذیرای یادگیری باشند یکی از مهم ترین جنبه های آموزش ریاضی است.

۱- اهداف و کاربرد درس جدید را در آغاز برای دانش آموزان بیان کنیم.
۲- ارائه مطالب درس به صورت طرح پرسش های جالب
۲- باید تلاش نمود در دانش آموزان احساس نیاز به وجود آورد.
۳- وقتی دانش آموز در اثر شکست در درس جدید، نگرش منفی پیدا کرد باید به او کمک کرد تا در درس جدید موفقیت کسب کند.
۴- هدفها باید روشن و معین و متناسب با توانایی دانش آموزان باشد.
۵- از تشویق کلامی استفاده کنیم.
۶- باید شرایطی فراهم کنیم تا دانش آموزان موفقیت خود را احساس کنند.
۷- تکالیف نباید مشکل و یکنواخت باشد.
۸- تبادل نظر با دانش آموزان در باره ی مشکلات درس.
۹- تکالیفی که به دانش آموزان می دهیم، جلسه ی بعد از آنها بخواهیم.
۱۰- مطالب آموزشی را باید از ساده به مشکل ارائه نماییم.
۱۱- از آزمون ها و نمره ها به عنوان وسیله ای برای ایجاد انگیزه در دانش آموزان استفاده کنیم.
۱۲- کلاس درس را باید از نظر ظاهری و روانی به محیطی امن و آرامش بخش تبدیل نماییم.
۱۳- قدردانی از دانش آموز او را به کوشش و دلبستگی بیشتر ترغیب می کند.
۱۴- برقراری رابطه بین مطالب کتب درسی با واقعیت های زندگی.
۱۵- تحریک حس کنجکاوی دانش آموز.
۱۶- وقتی آموزش درس با تفریح و بازی همراه باشد دانش آموز به آموختن آن بیشتر علاقه مند می شود.
۱۷- مثبت فکر کنید: هنگام تدریس ریاضی باید خودتان یک انگیزه برای دانش آموزان باشید. اگر خودتان حس مثبت نسبت به ریاضی داشته باشید، این حس به صورت خودکار به دانش آموزان منتقل می شود و حس علاقه را در آنها نسبت به ریاضی برمی انگیزد.
۱۸- یافتن یک دلیل خوب: به دانش آموزان کمک کنید تا یک دلیل خوب پیدا کنند که چرا نیاز دارند ریاضی را یاد بگیرند.
۱۹- به دانش آموزان آموزش دهیم که چگونه باید یاد بگیرند. بسیاری از دانش آموزان بدون درک مفهوم اساسی یادگیری وارد مدرسه و سیستم آموزشی می شوند. آنها با شیوه ی یادداشت برداری، روش صحیح مطالعه و روش کاربرد آنچه آموخته اند آشنایی ندارند.
۲۰- کار گروهی: با گروه بندی دانش آموزان فرصتی برای آنها ایجاد می کنید که انگیزه ای برای یکدیگر باشند.

2178

پایه‌ریزی یک منبع آموزشی و علمی فارسی هدفی است که لحظه‌ای از آن غافل نبوده‌ایم. (فوق لیسانس رشته علوم کامپیوتر - پردازش تصویر)

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

توسط
تومان